دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی بازاریابی و بازاریابی اجتماعی

دانلود پایان نامه

2-2-3-1 ) مدیریت بازار: 53
2-2-3-2 ) تعاریف بازاریابی : 54
2-2-3-3 ) خلاصه ای از مفاهیم بازاریابی : 56
2-2-3-4 ) تعریفی دقیق تر از بازاریابی : 61
2-2-3-5 ) مدیریت بازاریابی : 63
2-2-3-6 ) فلسفه های مدیریت بازاریابی : 64
2-2-3-6-1 ) گرایش محصول : 64
2-2-3-6-2 ) گرایش فروش : 65
2-2-3-6-3 ) گرایش بازاریابی : 65
2-2-3-6-4 ) گرایش بازاریابی اجتماعی : 66
2-2-3-7 ) تحقیقات بازاریابی : 67
2-2-3-8 ) تقسیم بازار و تعیین بازار هدف : 67
2-2-3-8-1 ) معیارهای تقسیم بازار : 68
2-2-3-8-2 ) استراتژی های مختلف انتخاب بازار هدف : 68
2-2-3-9 ) عوامل موثر در انتخاب استراتژی بازاریابی : 69
2-2-3-10 ) پیش بینی فروش : 70
2-2-3-11 ) موضع یابی : 71
2-2-3-12 ) محصول جدید : 72
2-2-3-13 ) منحنی عمر محصول و مصرف کنندگان : 74
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نرم افزار، موفقیت