دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی های بازاریابی و برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

وضوح صفحه کاهش می یابد.


زمان پیاده کردن باید به هر ترتیبی کاهش یابد. لذا این امر از استفاده از گرافیکهای بزرگ جلوگیری می نماید. همچنانکه مدیریت سایت یاهو بیان کرده است:” اگر لازمه ی تاجر الکترونیک موفق بودن، داشتن زشت ترین وب سایت است، ما خوشحالیم که زشت ترین وب سایت را داریم”.
به زور کردن و ارتقإ آن آسان باشد. در صورت امکان حتی کارمندان غیر ماهر نیز باید بتوانند اطلاعات را به روز نماید.
هشدار: بسیاری از طراحان وب می گویند که به روز کردن یا ارتقای سایتهای آنها بسیار دشوار می باشد مگر توسط خود آنها.
دائماً قابل دسترسی باشد – از لحاظ تئوریک هر وب سایتی 24 ساعته و هر365 روز سال قابل دسترسی می باشد. با این حال به دلایل فنی بسیاری یک سایت ممکن است قابل دسترسی نباشد. حتی اکثر سایتهای حرفه ای نیز گاهی خراب و غیر قابل دسترسی هستند. بنابراین هدف باید به حداقل رساندن این زمان خرابی مثلاً از طریق انتخاب یک ارائه کننده حضور در وب باشد.
حفاظت کافی برای جلوگیری از دزدان کامپیوتری داشته باشد – چنانچه قبلاً گفته شد، هیچ وب سایتی از دستبرد دزدان کامپیوتری مصون نیست. ولی وب سایت ها باید تمهیداتی بیندیشند که استفاده نابجا از سایت آنها آنقدر مشکل باشد تا دزدان کامپیوتری ترجیح دهند سراغ سایر سایتها روند.
چه از لحاظ افزایش درآمد و چه کاهش هزینه ها سودمند باشد – باید مدلهای تجاری سالم گسترش یابند. چنانچه قبلاً تاکید شد نباید هدف صرفاً داشتن وب سایت باشد بلکه باید ارزش افزوده (دراز مدت) را برای افراد ذینفع شرکت افزایش دهد. به این منظور یک وب سایت می تواند یک ابزار مفید باشد و نه یک شرط یا بخودی خود یک هدف. (فنایی ، 1385 : 73)
2-3 ) پیشینه تحقیق :
تایم فاستر در تحقیقی با عنوان تدوین برنامه بازاریابی الکترونیکی بر این باور است که تدوین برنامه بازاریابی الکترونیکی مستلزم سه مرحله میباشد . مرحله اول تجزیه و تحلیل موقعیت که شامل تجزیه و تحلیل صنعت ، محیط بازارهای الکترونیکی بر اساس PEST و SWOT فرصتها و تهدیدهای ورود به بازار های اینترنتی شناسایی و بازارهای هدف تعیین میشوند . در مرحله دوم استراتژی بازاریابی بر اساس آمیخته بازاریابی طراحی میشود و در مرحله سوم استراتژی بازاریابی اجرا و نتایج آن مورد ارزیابی قرار میگیرد .
آنتونیو پالما آمیخته بازاریابی را مورد بررسی قرار داده و بر این باور است که در بازاریابی اینترنتی باید علاوه بر آمیخته بازاریابی عناصر شخصی کردن و مشارکت را نیز مورد توجه قرار داد .
مارک کی بازاریابی مشتری مدار و مدیریت روابط مشتری را در بازاریابی اینترنتی مورد توجه قرار داده و مهم می داند .
رالف ویبر در تدوبن استراتژی های بازاریابی زنجیره عرضه مجازی را مورد توجه قرار داده و بر این باور است که برای دستیابی به مزایای رقابتی باید از بازاریابی مبتنی بر اطلاعات استفاده نمود .
با توجه به اینکه تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک در ایران بسیار نوپا بوده و هنوز به صورت کامل پیاده سازی نگردیده لذا به نظر محقق استفاده از تحقیقات خارجی در مورد کسب و کار های موجود در کشور و شرایط بازارهای داخلی تطابق چندانی نداشته و تنها میتوان از اصول پایه آنها برای دستیابی به یک مدل بومی بهینه استفاده کرد لذا از تحقیقات داخلی انجام شده کمک بیشتری میتوان گرفت .
تحقیقاتی که موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در مورد شرکت تولی پرس ، سازه گستر سایپا ، پارس خزر و ایران خودرو برای تعیین مناسب بودن استراتژی هایشان با شرایط شرکت ، رقبا و مشتریان انجام داده که در آن به روش زیر هرکدام تجزیه و تحلیل شده اند . استراتژی ها به چهار نوع مبادله ای ، پایگاه داده ، رابطه ای و مبتنی بر دانش تقسیم بندی شده اند . شایستگی های شرکت بر اساس مدل ارزش بنگاه بر این اساس که چه میزان ، اینترنت برای شرکت ارزش مازاد ایجاد میکند و اینکه شرکت از اثربخشی عملیاتی برای ایجاد مزیت رقابتی بهره می برد یا از موضع یابی استراتژیک . در واقع به میزانی که شرکت از دارایی های ارتباطی یا اطلاعاتی استفاده میکند داراری شایستگی در بازارهای اینترنتی است . مشتریان بر اساس نیاز به خلاقیت به دو دسته ساده و پیشرفته تقسیم بندی میشوند . از سوی دیگر استراتژی های رقبا نیز شامل استراتژی های تمایز و رهبری هزینه بر اساس استراتژی های ژنریک پورتر میباشد . هرچه مشتری ساده تر و استراتژی رقبا از نوع هزینه باشد بازار ساده و هرچه مشتری پیشرفته و استراتژی رقبا تمایز باشد بازار پیچیده تر خواهد بود . به نسبت پیچیدگی بازار و شایستگی شرکت یکی از استراتژی های چهارگانه فوق برای شرکت مربوطه مناسب خواهد بود .
تحقیقات متعددی نیز بر اساس مدل آنتونیو پالما در سالهای اخیر در کشور انجام شده که خیلی با وضعیت کنونی زیرساخت های ما همخوانی ندارد . در ادامه به یکی از آنها و نتایج حاصله به عنوان نمونه اشاره میشود .
تحقیقی توسط آقای شاه وردی با عنوان برنامه ریزی استراتژیک بر بازارهای الکترونیکی در مورد فروش کتاب در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور انجام شده . در نتایج تحقیق مورد نظر چنین آمده که اولویت استراتژی های آمیخته بازاریابی به ترتیب با فروش ، ایمنی خرید ، محصول ، قیمت ، ترویج و دلخواه سازی میباشد و پیشنهاد شده از تحویل رایگان در خصوص آمیخته توزیع ، ایجاد امکان پرداخت آنلاین و تشکیل اتحادیه در خصوص آمیخته ایمنی خرید ، امکان دانلود کتب الکترونیکی در خصوص آمیخته محصول ، ارائه تخفیف و هدایای نفیس در خصوص قیمت ، استفاده از لینک تبلیغاتی در سایتهای پرطرفدار و امکان دانلود موسیقی در خصوص آمیخته ترویج استفاده شود .
2-4 ) آشنایی با محصولات آسون تر :
2-4-1 ) عنوان محصول نمونه :
متد و محصول آموزش زبان ، بوسیله فیلم و روش لایتنر