دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی اقیانوس آبی و مدیر بازاریابی

دانلود پایان نامه

2-2-2-6 ) هزینه :
آیا میتوانید در قیمت استراتژیک خود به هزینه هدفِ خود برسید ؟
برای بیشینه کردن سودآوری بالقوه ایده اقیانوس آبی ، شرکت ها باید با قیمت استراتژیک آغاز کنند و پس از آن ، با استفاده از قیمت و سطح هزینه ای که هدف گیری شده است ، در باره حاشیه سود مطلوب نتیجه گیری کنند . در اینجا ، قیمت منهای هزینه ملاک است و نه قیمت گذاری بر اساس افزودن سود به جمع هزینه ها . برای رسیدن به سطح هزینه هدف ، شرکت ها سه اهرم اصلی در اختیار دارند . (پورممتاز ، 1392 : 163 )
اهرم اول ، هموار سازی عملیات و استفاده از نوآوری های هزینه ای از ساخت و تولید تا توزیع .
اهرم دوم ، مشارکت ، شامل پرکردن خلأ ها در قابلیت ها و توانمندی های شرکت با استفاده از خرید و جذب شرکت های کوچک .
اهرم سوم ، تغییر مدل قیمت گذاری در صنعت .
عبور موفق از مجموعه سه مرحله فوق ( مطلوبیت ، قیمت ، هزینه ) نوآوری در ارزش ایجاد خواهد کرد .
2-2-2-7 ) پذیرش کالا یا خدمات :
موانع مسیر پذیرفتن محصول و عملی ساختن ایده کسب و کار شما کدامند ؟
آیا از قبل به آنها و نحوه رویارویی با این موانع توجه کرده اید ؟
حتی یک مدل کسب و کار غیر قابل رقابت نیز ممکن است توان کافی در تضمین موفقیت تجاری یک ایده اقیانوس آبی را نداشته باشد . تقریباً میتوان گفت که تمام ایده های اقیانوس آبی وضعیت موجود را تهدید میکنند ، و به همین دلیل ممکن است باعث ترس و مقاومت در بین سه گروه از ذینفعان اصلی شرکت ها بشوند : کارکنان ، شرکای تجاری و جامعه . (پورممتاز ، 1392)
با اینکه شرکت ها باید استراتژی اقیانوس آبی خود را در قالب دنباله ای از اقدامات ، شامل مطلوبیت ، قیمت ، هزینه و انتخاب ، بسازند . اما این معیارهای متوالی ، جمعی یکپارچه را تشکیل میدهند که تضمین کننده موفقیت تجاری است . شاخص ایده اقیانوس آبی یا شاخص BOI آزمونی ساده اما محکم برای این نگاه سیستمی است . در صورتی که شرکت ها از نظر شاخص های BOI وضعیت مطلوبی یافته باشند میتوانند از طرف تدوین استراتژی اقیانوس آبی به طرف اجرای آن بروند . ( پورممتاز ، 1392 : 173 )
2-2-3 ) بازاریابی :
2-2-3-1 ) مدیریت بازار:
مدیریت بازار عبارتست از تجزیه و تحلیل عوامل بازار و برنامه ریزی و کنترل طرحهایی که با هدف کسب سطح مطلوبی از معاملات در بازار مورد نظر اجرا میشود. بنابراین مدیر بازاریابی علاوه بر احتمام بر تجزیه و تحلیل منظم و مستمر عوامل موثر در بازار عهده دار انجام اموری نظیر موارد ذیل است:
هدفگذاری و تعیین راهبردهای بازاریابی
برنامه ریزی در زمینه نوع محصول – نحوه قیمت گذاری – مجاری توزیع- راهبردهای توسعه و مانند آن
پژوهش و شناسایی زمینه های جدید در بازار
ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات سازمان