دانلود تحقیق در مورد موقعیت جغرافیایی و تاریخ اقتصادی

دانلود پایان نامه

گاره سری gārə səri (گهواره کودک بردن)
مادر برای خواباندن کودک خود آواز و لالایی میخواند، زمانی که زن تنها بود، و مرد برای نگهبانی و آبیاری به شالیزار رفته بود، و زن از کار روزانه خسته میشد، بر سر گهواره نوزاد مینشست و با صدای نرم و لطیف لالایی و آواز برای بچه خود سر میداد که به گاره سری معروف بود.
2-8 اقتصاد منطقه لشت نشاء
اقتصاد منطقه لشت نشاء بر پایه کشاورزی استوار است. اما در کنار کشاورزی میتوان، صیادی، دامداری و پرورش طیور، صنایع دستی، بازارهای هفتگی، توریست نام برد. اراضی حاصلخیز لشت نشاء از گذشتههای دور مرکز تولید برنج و پرورش کرم ابریشم بوده است. جنگهای طولانی حکام شرق و غرب گیلان برای تصرف لشت نشاء و دستیابی به این اراضی حاصلخیز صورت گرفته است. شاهان صفویه نیز چشم طمع به این اراضی زرخیز داشتهاند. قاجاریه نیز به این منظور ولایت لشت نشاء را به تیولداران خود از جمله امین الدوله واگذار کردند و در مقطعی به عنوان اراضی خالصه سلطنتی از آن بهره برداری کردند.
لشت نشاء بدلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و محیطی، دارا بودن ساحل زیبا و دیدنی زیباکنار و تالابها و آبگیرهای طبیعی و رودخانه سفیدرود در شرق و همچنین وجود دریای خزر در قسمت شمال و دارا بودن آب و هوای معتدل، خصوصاً مناطق کم عمق ساحلی، محل مناسبی برای شنا در تابستان و تفریح و استراحت در سایر فصول ساخته است.
2-9 جاذبههایگردش‏گری لشت نشاء
میتوان سواحل دریای خزر و مصب رودخانه سفیدرود و آلاچیق کنار ساحل، مجتمع تفریحی و توریستی زیباکنار، تالاب بوجاق نام برد. و همچنین وجود بازارهای هفتگیروزهای شنبه و سهشنبه و بناهای قدیمی مانند عمارت امین الدوله که به صورت نیمه ویران است و بقای متبرکه مانند: بقعه آقا سید محمدرضا بن موسی کاظم در جورشر، بقعه سید امیرکیا در روستای ولم، بقعه آقا سمرقندی در دهستان بالا گفشه، بقعه امامزاده سید صالح در روستای خشکرود، بقعه سید خورشید درروستای سالستان، بقعه آقا سید محمود در روستای شیخان گفشه وغیره میتوان نام برد.
2-10 تاریخچۀ لشت نشاء
« لشت نشاء در کنار دریای خزر است از مشرق به لاهیجان و از جنوب و غرب به بخش موازی محدود میشود، شعب مصب سفیدرود در این خاک است و خاک لشت نشاء جزئی از خاک کوچسفهان بود، هنگامی که سیدعلی کیا، سلطان لاهیجان شد، مردم شیعی مذهب زیدی لشت نشاء از او درخواست کردند که خاک لشت نشاء را به قلمرو حکومت خود بیفزاید و ایشان را از دست امیر مسعود بن نو پاشابن سالوک که پدرش حاکم کوچسفهان بود رها سازد. سید علی کیا لشکری آراست و به کوچسفهان رفت و آنجا را بگرفت. » (ستوده، 1349: 423)
«در سال 1003، شاه عباس پس از طغیانی که در لشت نشاء شد، امر کرد تا اهالی آنجا را قتل عام کنند. درویش محمدخان اروملو، حاکم لاهیجان سه روز به اهالی آنجا مهلت داد تا آن محل را ترک کنند، پس از سه روز هر که در آنجا بود، کُشت و سربازانش هرچه دیدند، به غارت بردند… در سال 1038 پس از شورش و طغیان غریب شاه، ساکنان لشت نشاء مجبور شدند به اسارت سربازان سلطان تن در دهند. هنگامی که خسروخان حاکم گیلان بود، بیشتر اراضی لشت نشاء را به ثَمن بَخس، خریداری کرد….. به امر فتحعلیشاه املاک خسروخان را مصادره کردند و باز خاک لشت نشاء جزء املاک شاهی به حساب آمد…… مرکز اصلی لشت نشاء دهکده جورشر است که در زمان رابینو(1331 قمری) بازار و حمام و مسجد جامع داشته است، و به سه محله زیر تقسیم میشد: بالامحله، مروان گلایه، محله سربازار، ساکنان این بخش گیلک و شیعی مذهبند.» (همان : 424)
2-11 وجه تسمیۀ لشت نشاء
لشت نشاء به روایت محلی و بر اساس یک افسانه محلی، پادشاه ستمکاری به نام مروان داشت، وی مردی زن باره بود که از تمام مردم روستا میخواست دختران زیبای خود را به او پیشکش کنند. مردم از ظلم و جور او آرامش نداشتند، پادشاه یک روز بهاری هنگام نشاء برنج، با عدهای از یاران خود برای سرکشی به مزارع رفته بود، زنان با دیدن پادشاه خشمگین شدند و به او حمله ور شدند و وی را به قتل رساندند، سپس پادشاه را زیر خروارها گِل مدفون کردند. زنان با کشته شدن پادشاه جشن گرفتند و بر جایگاه دفن شده نشاء کردند. از آن هنگام این ولایت به لش در نشاء معروف گردید. مروان از تبار بنی امیه و محل دفن او در لشت نشاء به کافر چاه معروف گردید. مردم لشت نشاء بر این باورند که کافر چاه، مروان را با اسب بلعید و دیگر پس نداد. ازآنجا که این روایت برگرفته از یک افسانه میباشد نگارنده بدان معتقد نمیباشد.
2-12 واژه لشت نشاء از نظر زبان‏شناسی
« لش+ت (زمین گل آلود، خاک سیاه + پسونده مکان )+ نشاء: زمین گل آلوده آماده نشاء.
لشت نشاء= لشتن در برهان قاطع، لشتن = جاییکه لشت ولوش نشته= به معنی لجن= و رسوبات رودها درمصب= رسوبنشسته.
لشتنشاء: نشاء= نساء= سایهگاه= سایهگاه تماشایی= نشای تماشایی= قابل تفرج، البته در برخی نوشتهها نشاء را به مفهوم «لشت نسا»= اَشتَ نِسا= است به معنای ستاره یا جزء اول ستاره دانستهاند که منطقی به نظر نمیرسد. » (سرتیب پور،1372: 206)
2-13 ساخت تاریخی شهر لشت نشاء
شواهد تاریخی زیادی وجود دارد که نشان میدهد شهرلشت نشاء بافت روستایی داشته است که، از پیوستن چندین ده پدیدآمده است. هریک ازاین دهکدهها به صورت محلهای درآمدند. به دیگر سخن میان محلات وروستا وشهر وحومه شهر تمایز چندانی دیده نمیشود.
2-14 تاریخ اقتصادی شهرلشت نشاء
ازشواهد و قرائن موجود این چنین استنباط میگردد که، رشد اصلی ورونق اقتصادی اینمنطقه دوره صفویه بوده است. در آن دوره مرکز مبادلات وداد وستدهای بازرگانی، دهات و شهرهای اطراف بوده است. اینرویه دردوره قاجاریه نیز ادامه داشته است. چرا که به دستورامینالدوله (مالک وقت منطقه لشتنشاء) تاسیسات شهری زیادی در شهروحومه برپایه صنایع دستی وکشاورزی استواربوده است و رابطه بین شهر و روستا وحومه چند جانبه بوده است.
2-15 سابقه هنردر لشت نشاء
هنر موسیقی در لشتنشاء سابقهای بسیار کهن و دیرینه دارد، آواز زنان و مردان شالیکار هنگام کشت، صدای طنین انداز شکاربانان سکوت شب را میشکست. یکی از بزرگترین پژوهشگران و مدرسان موسیقی، خواننده ترانههای فولکلوریک، استاد فریدون پوررضا و اسداله ملک ویولنیست برجسته کشورمان از ملکده لشتنشا است. ترانهسرا و آهنگسرا و خوانندگان دیگری ازجمله سیدعلی زیباکناری فرامرز دعائی را میتوان نام برد.
فصل سوم: تعاریفیاز زبانزد