دانلود تحقیق در مورد خانواده و اجتماعی

دانلود پایان نامه

2-7-3 ترانههایعامیانه
اناری دار واجه، من، چئن نتونم می یاری، باغ دره، من دئن نتونم
[انار بر درخت است و من نمی توانم آن را بچینم ،یارم در میان باغ هست و من نمی توانم او را ببینم]
صد و پنجاه تومن، او باغه هینم او باغه کاشت کونم می یاره دینم
[با صد و پنجاه تومن آن باغ را میخرم، آن باغ را کشت میکنم تا بدین واسطه بتوانم یارم را ببینم]
ازآداب ورسوم اجتماعیاین منطقه، شاهنامه خوانی و نقّالی، نوروزخوانی، چاوشخوانی، آتشبازی، لافند بازی، وکشتی گیله مردی را میتوان نام برد .
2-7-4 مراسم ازدواج
– درسری darsəri
برادر یا عضوی از خانواده عروس جلوی در میماند ومقداری پول از داماد به عنوان درسری میگرفت، سپس اجازه داده میشد تا عروس از اتاق خارج شود.
– انگشتر دستمال نئن anguštar dasmāl naan (انگشتری و دستمال خریدن)
اگر شرایط دو جوان برای عروسی مهیا نبود، خانواده داماد یک حلقه و روسری برای دختر میخرید و او را برای ازدواج نشان میکرد.
– سکه چاه مئن تُودان sakkə čha meən todān (سکه در چاه انداختن)
عروس و داماد هفت بار گرد چاه خانه داماد دور میزدند و سکهای در چاه میانداختند این حرکت نشانه سفید بخت شدن عروس بود.
– کَترا رقص kətrā raqs،(رقص با کترا کردن) وقتی که عروس به حیاط خانه داماد میرسید، مادر داماد دو عدد کترا بر میداشت و با کوبیدن آن دو به همدیگر رقص میکرد. این رقص به رقص کتره کچّه kətrā kača نیز معروف است.
کترا: نوعی ظرف آشپزی که جنس آن از چوب، آلومینیوم است طول دسته آن تقریباً 20-30 سانت است و انتهای آن تقریباً پهن و به شکل بیضی است، کفگیر
کچّه: چیزی شبیه به کترا است، به ابعاد کوچکتر که جنس آن از آهن است، که بیشتر برای سیاه کردن خورشت فسنجان از آن استفاده میکردند.
– جا خالی بری jāxāli bari (سوغاتی بردن)
مادر عروس بعد از عروسی ، نان و شیرینی سنتی میپخت و با مقداری سوغاتی به دیدار دختر خود میرفت، خانواده داماد از آن استقبال میکرد.
– برم فادی baram fādi (کادوئی دادن)
پیش از این که کادوئی مرسوم شود، در چندین دهه گذشته ، بستگان و آشنایان هدایایی را در یک مجمه میگذاشتند و «برم» پارچهای را دور یک چوب سه شاخ به صورت سه گوش میآویختند، سپس آن چوب توسط پسر بچه کوچک به خانه داماد میفرستادند. در داخل مجمه وسایل مورد استفاده عروسی شامل: مرغ و گوشت، روغن و برنج ، قند و شکر، مغز گردو بود.
مجمه: سینی گرد به شکل دایره با ابعاد تقریباً 70 سانت که جنس آن از مس بود، که لبههای آن به صورت فرورفتگی به طرف پایین و بالا است و کف سینی کنده کاری شده است.
2-7-5 مراسم جشن تولد نوزاد
گاره دستهبری، گازفوشون ، ختنهسوری ، گارهسری وغیره