دانلود تحقیق در مورد اطمینان و اجتماعی

دانلود پایان نامه

( تی دیلَا نماز دَرَابی، قَبله راسته. چنانچه قصد خواندن نماز را داشته باشی قبله راست است.


ti dila nəmāz dərabi qəblə rāstə.
– آنچه که میتوان از این زبانزد برداشت کرد، وجود جایگاهی به نام دل (قلب) است. انسانها به واسطه قلب با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. دل محل اَمن الهی است.
– این زبانزد علاوه بر جنبه اخلاقی به نوعی جنبه اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر میگیرد.
– اگر قصد کار خیری داری، همیشه و همه جا این امکان برایت هست.
( سَلی که آب نَداره ،گُوزگه هَم نُخُونَه .
استخری که آب نداشته باشد، قورباغه در آن هم نمیتواند آواز بخواند.
sali kə āb nədārə gozga ham noxunə.
– آنچه را که این زبانزد میخواهد بازگو نماید، انتظار بیجا، نباید داشت. تا زمانی که اسباب لازم مهیا نشده باشد شخص نباید انتظار دگرگونی را داشته باشد.
– زمانی میتوانی از شخصی توقع داشته باشی که قبلاً برای او کار انجام داده باشی.
– وجود مکان مناسب برای بیان خواستهها.
– به نوعی بیان لازم و ملزوم.
( آغوز داری، آغوز بازی بُکُون. اگر گردو داری ، گردو بازی بکن.
āquz dari , āquz bāzi bokun.
– آنچه را این زبانزد میخواهد بیان نماید، وجود شرط و شروط است، به این صورت که چنانچه شرایط لازم برای کاری را فراهم آوردی، آن وقت دست به آن کار بزن
– نوعی احتیاط و هشدار نیز در خود نهفته دارد.
– پا از گلیمت درازتر نکن.
– در حوزۀ استحفاظی خود حرکت کن.
– استفاده از دو شئی همگون برای انتقال مفاهیم با ساز و کارهای معمولی و دم دستی.
( تورش تَره ، بَچَش بیدین، نمک دَره . خورشت ترش تره را مزه کن ببین نمک دارد یا نه؟
؟ turša təra bečaš bedin nəmak dara
– آنچه که این زبانزد میخواهد بیان نماید این است که در هر کاری فرد باید جنبه های مختلف آن کاملاً بررسی نموده و پس از اطمینان از عدم خطرات ناشیاز آن کار، به آن اقدام نماید.
– احتیاط شرط عقل است. – حرف را باید مزمزه کرد و سپس بیان کرد.