خلاقیت و نوآوری و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.


85
89/3
92/0
10/0
**90/8
84
000/0
5
زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.
88
97/3
87/0
09/0
**52/10
87
000/0
6
اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.
86
97/3
83/0
09/0
**78/10
85
000/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درمورد دیدگاه صاحب جواهر و حکومت اسلامی