خشونت کلامی و مفاهیم

دانلود پایان نامه

مفاهیم
مقوله
یه دفعه که مهمانی بودیم شروع کرد به غر زدن و حرف ناسزا گفتن
فحاشی و ناسزاگویی
خشونت کلامی
شوهرم یه دفعه جلو همسایه ها بهم فحش میداد
تا دلت بخواد عصبانی میشه, کفرمیگه, حرف زشت میزنه,فحش میده,همه کارمیکنه,از دستش ذلیلم.شوهرم خوب نیست,تو خونه
کتک کاری میکنه,اگه برم شهرکتکم میزنه,هر جاکه برم همینجوریه
کتک زدن
خشونت قیزیکی
وقتی عصبانی میشه کتک میزنه,دست بزن داره,چند مدت پیش باهاش صحبت میکردم چای داغ ریخت رو صورتم
یه دفعه بهش گفتم پول بده,عصبانی شد شیشه پنجره اتاق رو شکست ومن وبچهام رو زد,دست خودم زخم شد
شوهرم از پولی که درآمد خودش هست چیزی به ما نمیده, تازه پولی که از فروش گیاهی,چیزی به دست میاریم برمیداره میبره, خودم و بچهام باید کار کنیم و زحمت بکشیم
ندادن هزینه زندگی
خشونت اقتصادی
اون یه پیرمرد تریاکی و سیگاریه, ما فقط خودمون کار می کنیم و خرجمون رو در میاریم.
شوهرم به فکرمون
نیست,درآمدشو معلوم نیست چیکار میکنه- ما خودمون زحمت میکشیم شب و روز از کوه گیاه میاریم و شهر میفروشیم تا زندگیمون بگذره.
گندم آسیاب میکنم- نون میپزم- همه کارای خونه و بیرون از خونه را انجام میدم, آخر شب هم که میاد باید جورابش رو از پاش دربیارم وبشورم و غذا و آبشم روآماده جلوش بذارم. میخوام بفهمه که دارم زحمت میکشم ولی نمیدونه براش مهم نیست
تلقی زن به عنوان مستخدم
نگرش ابزاری نگبه زن
همه کارا رو انجام میدم از صبح تا عصر میرم کوه گیاه میارم خشک میکنم و میفروشم و پولشم دو دستی بهش میدم بعد میگه تو چیکار کردی؟چه فایده ای داری؟به چه دردی میخوری
ادامه جدول 5-4