خرید و دانلود پایان نامه پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

بررسی شرایط موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه راهبردی تهیه شده شامل: مأموریت، چشمه انداز، شاخص تحقق آن، ارزشها، ذینفعان موضوعات استراتژیک و توصیف اهداف میان مدت و راهبردهای دین اهداف و اینکه در آینده می‌خواهد به چه نقطه برسد و راهبردهای مناسب در جهت رسیدن به این دورنما و سازمانها و نهادهایی که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند پرداخته شده است.

این اثر در چهار فصل تنظیم شده است، فصل اول (کلیات) که در آن به طرح موضوع، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، سؤالات و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم به مباحثی همچون مفهوم پیشگیری،‌ معانی لغوی و تعریف و انواع و فایده پیشگیری در فصل سوم به ساختار و بررسی اهداف تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته.
در هرصورت با وجود تلاش‌های زیاد پژوهشگر، این اثر خالی از نقص و کاستی نمی‌باشد که البته نکات فوق و مثبت آن را مدیون اساتید محترم می‌باشد و نکات ضعف و کاستی آن به نگارنده اثر برمی‌گردد.
فصل اول
کلیات

1-1- طرح موضوع
مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت‌هایخاص از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه و دامنه‌دار فساد، عصیان، دزدی و… در اطفال و نوجوانان شده است.
هرروز صفحه حوادث از متنوع‌ترین صفحات روزنامه‌ها است که خوانندگان بسیاری دارد. آمار جرم و جنایت خشونت، طلاق و… بی‌محابا در آنها نوشته می‌شود. برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشأ جرم تلقی کردند. لذا این‌گونه مسایل امروزه برای کشور ما هم مطرح است و آثار مهلت آنها در سیمای جامعه آشکار است کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه آینده است.
با عنایت به نکته فوق پیشگیری از بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد چرا که خبرگان قانون اساسی و قانونگذار در افکار حقوق جزا مبانی قانون پیشگیری از جرم را پیش‌بینی کرده‌اند.
قطعاً پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرایم، بستن مفاسد جرم‌زا و کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار مؤثر است اما مسلماً حرکت در این مسیر نیازمند همکاری مشترک سه قوه است تا نتیجه مطلوب در پیشگیری از وقوع جرم حاصل شود.
درک این واقعیت کافی است تا نیاز به تحقیق جامعی که نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که به مثابه اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین نهاد جامعه مدرن در زمینه رفاه و مسائل اجتماعی است و نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد گردآوری نموده و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد.
در این تحقیق سعی شده تا تمامی راهبرها و سیاستها و برنامه‌هایی که وزارترفاه و تأمین اجتماعی در مقوله پیشگیری از جرم بکار برده را به صورت یکجا در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گیرد.
1-2- پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقی به عنوان «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیریاز جرم» وجود نداشته و یا حداقل نگارنده علیرغم تفحص موفق به پیدا کردن آن نشده است.
فقدان چنین تحقیق خود حاکی از ضرورت انجام آن است. در موضوع پیشگیری از جرم کتابها و مقالاتی تدوین شده است اما هیچ‌یک از این کتب و مقالات به بررسی نقش این وزارتخانه در پیشگیری از جرم نپرداخته است.
1-3- اهداف تحقیق
هدف از ارائه این اثر گردآوری و جمع‌بندی جامع و تحقیق و علمی و در عین حال مختصر از برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از ابتدا تاکنون است.
اگرچه علم پیشگیری از جرم تاریخچه بسیار کوتاهی دارد ولی به سبب اهمیت مسئله از یک سو و از سوی دیگر به علت تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیشگیری از حساسیت بسیاری برخوردار است با عنایت به این نکته موضوع پایان‌نامه‌ام را «نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم» قرار داده‌ام و خواست قلبی‌ام این بوده که یادآور تکالیف و خدمات این وزارتخانه در برابر مردم باشم.

1-4- سؤالات تحقیق
سؤالات اساسی این تحقیق در چند محور قابل طرح است.
1- آیا وزارت رفاه تأمین اجتماعی نقش مؤثر در پیشگیری از جرم دارد.
2- آیا پیشگیری از جرم در این وزارتخانه قبل از وقوع جرم است یا بعد از وقوع جرم.
3- این وزارتخانه از چه نوع مدل پیشگیری استفاده می کند.
1-5- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های اولیه ما در این تحقیق عبارتند از موارد زیر:
1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به مثابه یکی از اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین نهادهای جامعه مدرن در زمینه رفاه و توسعه نقش مؤثری در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی باید داشته یاشد.
2- پیشگیری از جرم در این وزارتخانه می‌توان گفت هم قبل از وقوع جرم و هم بعد از وقوع جرم می‌باشد.
3- این وزارتخانه از مدل پیشگیری اجتماعی استفاده می‌کند.

1-6- روش تحقیق
بنا به ضرورت و وضعیت فعلی و اهمیت پیشگیری از جرم ترجیحاً به دلیل فقدان تحقیق و منابع خاص، به صورت تحلیلی، میدانی و کاربردی صورت می‌گیرد و از منابع کتابخانه‌ای و یافته‌های میدانی بهره‌مند خواهد شد و به صورت تحلیلی از مجموعه مطالب ارایه خواهد شد.
فصل دوم
پیشگیری از بزهکاری (مفهوم، مدلها، ویژگیها)
2-1- مفهوم پیشگیری
برای پاسخ به سؤالات فوق، ضروری است در ابتدا مفهوم پیشگیری توضیح داده شود. برای پیشگیری تعاریف متعددی ارائه شده که مبتنی بر بینش صاحبان تعاریف است. دو جهت‏گیری عمده در پیشگیری قابل توجه است: 1. مفهوم و استنباط موسع؛ 2. مفهوم و استنباط محدود و مضیق.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-1- مفهوم موسع پیشگیری
مطابق این مفهوم، هر آنچه که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیری محسوب می‌شود. لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی، علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی، پیشگیری به شمار می‌آیند. لذا طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری را در برمی‏گیرد..
2-1-2- مفهوم مضیق پیشگیری
امروزه جرم‌شناسی پیشگیرانه، در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار می‏گیرد. پیشگیری در این مفهوم، مجموعه وسایل و ابزارهایی است که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می‏دهد: 1. از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم‏زا؛ 2. از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی، فیزیکی و محیط اجتماعی که به نوبه خود فرصت‌های مناسبی را برای ارتکاب جرم ایجاد می‏کنند. در این تعریف، پیشگیری از تکرار جرم مورد نظر ما نیست. اقداماتی که اشاره می‏شود، ناظر به قبل از ارتکاب جرم است. بنابراین، مجازات، صدور حکم کیفری و اجرای مجازات از شمول مفهوم پیشگیری خارج می‏شود. پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاست جنایی برای کنترل جرم است.به عبارت دیگر، در کنار پیشگیری خارج از نظام کیفری از جرم (پیشگیری غیرکیفری از بزهکاری)، پیشگیری کیفری نیز وجود دارد. اما این پیشگیری کیفری از شمول پیشگیری موردنظر جرم‌شناسی خارج است. چرا که با این که ارعاب ناشی از مجازات بی‌تردید جنبه پیشگیرانه دارد، لیکن این امر مدنظر ما نمی‌باشد، بلکه آن پیشگیری مدنظر ماست که خارج از دستگاه قضایی و پلیس قضایی به اجرا درمی‏آید.
به عنوان نتیجه‏گیری، کیفر و رسالت‌های آن، بازپروری مجرم، کیفرزدایی، اصلاح بزهکاری و جایگزین‌های مجازات سالب آزادی، از آنجا که جملگی در چهارچوب نظام قضایی اعمال می‏شوند،. از شمول مفهوم مضیق خارج می‏باشند و در چهارچوب مفهوم موسع قرار می‏گیرند. بحث ما مفهوم مضیق پیشگیری است.
2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری
پیشگیری یک معنای لغوی و یک معنای علمی و اصطلاحی دارد. معنی لغوی آن دو چیز است: 1. جلو وقوع چیزی را گرفتن؛ 2. هشدار در مورد وقوع چیزی.
در معنای اول، یعنی به استقبال چیزی رفتن. ممکن است جرم‌شناسی پیشگیرانه همراه با روش‌های مختلفی بکار گرفته شود. در این صورت هشدار نسبت به وقوع جرم، می‏تواند به‌عنوان یک فن پیشگیری بکار آید. مثلاً هشدار به مردم در حفاظت از اتومبیل‌ها. از این رو، هشدار یک نوع تدبیر فنی است که در بسیاری از موارد پیشگیری می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اما آنچه که در اینجا مدنظر ماست، معنای اول آن می‌باشد.
از نظر علمی و اصطلاحی، مفهوم پیشگیری به مفاهیم مختلطی تعلق دارد. یعنی ترکیبی از تئوری و تجربه است. در ابتدا پیشگیری به صورت نظری مطرح می‏شد. فری پیشنهادهایی در زمینه دفاع جمعی در مقابل بزهکاری ـ که در واقع طرح تغییر جامعه است ـ را پیشنهاد می‏کند؛ یعنی عرف و عادات باید دگرگون شود. پاره‏ای از این نظریات کم و بیش به اجرا گذاشته شده و تجربه می‏شوند. به دنبال این تجربه، ارزیابی تأثیر این تجربیات مطرح می‏شود. به دنبال ارزیابی این تجربیات، امکان اصلاح و جرح و تعدیل نظریه قبل فراهم می‏شود و به این ترتیب، مفهوم پیشگیری یک مفهوم منطقی و عملی است.
2- 3- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن
با توجه به معیارهای گفته شده، می‏توانیم پیشگیری را تعریف کنیم:
«مجموعه اقدام‌های سیاست جنایی به استثنای اقدام‌های کیفری، که غایت و هدف انحصاری یا لااقل جزئی از آن اقدامات، محدود کردن امکان وقوع مجموعه‏ای از جرایم باشد.»
محدود کردن امکان وقوع جرم از سه طریق امکان‌پذیر است:
1ـ غیر ممکن کردن ارتکاب جرم؛
2ـ اجتناب کردن از ارتکاب جرایم؛
3ـ کاهش احتمالات ارتکاب آن جرایم؛
این تعریف دارای چند رکن می‏باشد:
1ـ مجموعه اقدامات به استثناء اقدامات کیفری؛
2ـ هدف مطلق و نسبی پیشگیرانه جرایم؛
3ـ مجموعه‏ای از جرایم.
2-3-1- تفکیک پیشگیری از نظام کیفری
نظام کیفری و مداخله آن به‌مناسبت وقوع جرم، از شمول پیشگیری خارج است. زیرا پیشگیری یک امر کنشی است و جلوی ارتکاب جرم را می‏گیرد، حال آنکه نظام کیفری ماهیتاً بعد از وقوع جرم مداخله می‌کند و جنبه واکنشی دارد.
مداخله نظام کیفری، اعمال مجازات، حضور پلیس در جامعه و تشریفات دادرسی قضایی نیز بی‌تردید در پیشگیری از جرم نقش دارد، لکن این پیشگیری ناشی از عبرت‏آموزی مجازات‌ها ست که در قالب جرم‌شناسی حقوقی قابل توجه است. حال آنکه در پیشگیری، اقداماتی مدنظر است که قبل از وقوع جرم بکار گرفته می‏شوند.
پیشگیری فردی از تکرار جرم نیز از شمول جرم‌شناسی پیشگیرانه خارج است. به‌عبارت دیگر، پیشگیری فردی از جرم‌زمانی اعمال می‏شود که محکومیتی صورت گرفته و به‌دنبال جلوگیری از سقوط مجدد محکوم‌علیه در ورطه بزهکاری اعمال می‌شود. کلیه اقداماتی که نسبت به افراد در معرض خطر ارتکاب جرم هم اجرا می‏شود، در قالب جرم‌شناسی بالینی قرار می‏گیرد. خسارت‌زدایی از بزه‏دیدگان (مهرداد، 1381) و امداد‌رسانی نیز در چارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه قرار نمی‏گیرد. زیرا این اقدامات بعد از وقوع جرم صورت می‏گیرد. کمک‌رسانی به بزه‌دیده در جهت بازپروری مجنی‌علیه اعمال می‏شود و این هم در چهارچوب جرم‌شناسی بالینی صورت می‏گیرد.
2-3-2- تفکیک پیشگیری از کنترل بزهکاری
اما تردید موجود در تعریف پیشگیری آن است که آیا کنترل و نظارت رانیز در برمی‌گیرد؟ آیا گشت‌های پلیسی در خیابان‌ها که در مقام کنترل مردم است، می‏تواند پیشگیری محسوب شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، دو جهت‏گیری وجود دارد:
عده‏ای عقیده دارند گشت‌های پلیس بیشتر جنبه حفظ نظم دارد و از طرف دیگر پلیس یادآور نظام کیفری و دستگاه قضایی است. از این رو، این فعالیت‌ها از شمول پیشگیری خاص موردنظر ما خارج است.
اما عده‏ای دیگر عقیده دارند گشت‌های پلیس فی نفسه می‏تواند از وقوع بعضی جرایم جلوگیری کند. لذا قابل تشبیه به پیشگیری است. بر هر جرمی یک اوضاع و احوالی حاکم است. بزه‌دیده، جزئی از این اوضاع و احوال ناظر به ارتکاب جرم است که از آن به‌عنوان وضع ماقبل بزه نام برده می‏شود. لذا گروه اخیر عقیده دارند حضور پلیس، اوضاع و احوال ارتکاب جرم را به نفع بزه‌دیده و علیه مجرم تغییر می‏دهد، و به این ترتیب، لااقل در همان محل از وقوع جرم جلوگیری می‏شود. بنابراین، معتقدند پلیس و گشت‌های کنترل‌کننده، رکنی از پیشگیری وضعی است. زیرا در پیشگیری وضعی فرض بر این است که بزهکار به‌دنبال یک سلسله محاسبات

دیدگاهتان را بنویسید