خرید و دانلود پایان نامه عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

مستقلی متولی این وظیفه است. در بلژیک، مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس مشترک عهده‏دار هستند.
بنابراین، مراد خبرگان قانون اساسی از بند 5 (قسمت اول بند 5)، این بوده که قوه قضائیه متولی است و نه مجری. در قوانین عادی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. بعضی از این قوانین عبارتند از:‌
1. قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده 30)
2. قانون ادغام نیروی انتظامی مصوب 1369؛
3. قانون تأسیس سازمان بهزیستی.
در آئین‌نامه قانون سازمان زندان‌ها نیز در چندین ماده به پیشگیری از وقوع و تکرار جرم توجه شده است. در این آئین‌نامه، عمدتاً به قسمت دوم بند 5 اصل 156 توجه شده است.
زندان درمانگاه جرم است. بنابراین، اداره ای به نام پذیرش و تشخیص در اختیار دارد که محل تشکیل پرونده شخصیت محکومین است. شورای طبقه‏بندی زندانیان که قسمت دیگر زندان است، بر اساس پرونده شخصیت و پرونده کیفری، مناسب‏ترین محل استقرار زندانی را تعیین می‏کند، چرا که زندان‌های باز، بسته، نیمه‌باز و مراکز اقدامات تأمینی، همه در آیین‌نامه زندان‌ها پیش‏بینی شده است. همچنین، مراکز مراقبت بعد از خروج نیز وجود دارد. آئین‌نامه سازمان زندان‌ها چهار اصل محوری جرم‌شناسی بالینی (علی‌حسین، 1377) را مورد توجه قرار داده است:
1. مطالعه بر روی مجرم و معاینه پزشکی ـ روان‌شناختی و اجتماعی او؛
2. تشخیص بیماری با توجه به پرونده شخصیت (ارزیابی شخصیت بزهکار و حالت خطرناک او)؛
3. تجویز دارو که شورای طبقه‏بندی متصدی آن است (به فرمول در‌آوردن برنامه اصلاح و درمان که باید در مورد بزهکار اجرا شود).
4. مراقبت بعد از خروج از زندان (دوره نقاهت) (دنبال کردن اجرای برنامه اصلاح و درمان و کنترل نتایج آن).
ریشه این آئین‌نامه، قواعد حداقل سازمان ملل متحد در مورد نحوه رفتار با زندانیان مصوب 1955 می‏باشد. در این آئین‌نامه، مرکز پذیرش، تشخیص و مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان پیش‏بینی شده است. وظایف این مرکز، همسریابی، کاریابی، شناسایی خانواده مجرم و …. می‏باشد. لذا باید برنامه‏های اصلاح مجرم را در دوران اولیه آزادی زندانی تحت پوشش قرار دهد. قانون در حال حاضر قانون به معتادی که به خاطر اعتیاد از کار خود منفصل شده، اجازه می‌دهد چنانچه ترک اعتیاد نماید، تقاضای استخدام کند.
با توجه به مطالب فوق، پیشگیری در کنار کیفر وجاهت قانونی دارد و لاجرم با مقررات اسلامی نیز سنخیت دارد. دلیل دیگر برای انتخاب موضوع پیشگیری، آن است که در کشور ما پیشگیری هیچگاه عملی نشده است. پیش از انقلاب، ما قانون اقدامات تأمینی و تربیتی داشتیم. در این قانون پیشگیری از تکرار جرم پیش‏بینی شده بود.
قانون تشکیل دادگاه اطفال و آیین‌نامه تشکیل کانون اصلاح و تربیت، به پیشگیری از جرایم اطفال داشته‌اند. از سال 1357 به بعد، کانون اصلاح و تربیت فقط در تهران تشکیل شد و دادگاه‌های اطفال نیز معمولاً همان محاکم جنحه بودند. آخرین دلیل برای انتخاب موضوع پیشگیری، جایگاهی است که این امر در جرم‌شناسی دارد.
فصل سوم
بررسی ساختار، اهداف، وظایف و مسئولیتهای رفاه و تامین اجتماعی

3-1- تاریخچه تشکیل وزارت رفاه
تحقق نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از طریق سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به منظور ارتقاء رفاه و تأمین اجتماعی آحاد جامعه. رفاه و تأمین اجتماعی یکی از وظایف اصلی و تفکیک‌ناپذیر حاکمیت بوده و بعنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای توسعه محسوب می‌گردد و دولت‌ها ناگزیرند در جهت سامان‌دهی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نمایند. از جمله اهدافی که حاکمیت در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در اکثر کشورهای جهان دنبال می‌کند شامل موارد ذیل می‌باشد:
1. تحقق عدالت اجتماعی
2. تأمین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

3. تأمین سطح مناسب معاش برای خانواده‌ها و تضمین آن در زمان مواجه با مشکلات و مخاطرات
4. تقویت آرامش و عزت نفس افراد و خانواده در جامعه و در نهایت ایجاد تفاهم، همبستگی اجتماعی و کمک به هم‌نوع از طریق به کارگیری ابزارهای بیمه‌ای و تعریف درست نظام تأمین اجتماعی، حمایت و مساعدت‌های اجتماعی.
در این راستا اصول 3، 21، 23و 29 قانون اساسی و همچنین سند چشم‌انداز بیست‌ ساله توسعه رفاه و تأمین اجتماعی جامعه ایرانی در مرکز توجه حاکمیت قرار گرفته است و نه تنها رفاه و تأمین اجتماعی را حقی همگانی تلقی نموده است بلکه ارتقاء آن را به سطح اول کشورهای منطقه هدف قرار داده است.
بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده 11 این قانون آمده است: «در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد.»
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیرماه 1383 یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه 1383 که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شده.
بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی سه حوزه 1) بیمه‌های اجتماعی و درمانی 2) حمایتی و توانبخشی شامل: هدفمند کردن یارانه‌ها، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به افراد نیازمند و 3) حوزه امدادی: بعنوان حیطه فعالیتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته است.
3-2- تشکیلات سازمانی وزارت رفاه و شرح وظایف آنها
3-2-1- معاونت حقوقی و مجلس
پاسخگویی به موقع و مستدل و گویا به مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تهیه و ارائه گزارشات لازم به مقام عالی وزارت.
تسریع و تسهیل در تهیه و انعکاس به موقع سوالات و تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مکاتبات کمیسیون اصل 90 از طریق تعاملات لازم با سازمان‌های تابعه.
اطلاع‌رسانی به موقع در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با وظایف وزارتخانه و سازمان‌های تابع و ایجاد تمهیدات لازم به منظور حضور مدیران و کارشناسان ذیربط حسب ضرورت در کمیسیون‌ها و مجلس شورای اسلامی و دولت.
ارتباط موثر و سازنده با مراجع ذیصلاح در قوه مجریه بویژه کمیسیون‌های تخصصی دولت‌ به منظور اخذ مدارک و مستندات و اطلاعات مورد لزوم به منظور انعکاس نقطه نظرات کارشناسی پیشنهادات مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی به هیات دولت و کمیسیون‌های تخصصی مربوط تشریک مساعی سازمان‌ها و واحدهای ذیربط.
بررسی و تائید مفاد پیش نویس آن دسته از دستورات اداری و بخشنامه‌های اجرائی مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات مورد عمل وزارتخانه ریال قبل از صدور به منظور تائید از حیث انطباق و عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات (موارد حقوقی، قضائی و …)
ایجاد ارتقاء ارتباط دو سویه و تعاملات فی مابین وزارتخانه و مراجع قانونگذاری قضائی و اجرائی کشور.
مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح قانونی در قلمرو رفاه و تامین اجتماعی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
راهبری فعالیتهای مربوط به ارائه پیشنهاد در خصوص تغییر یا اصلاح موارد قانونی جهت تائید و تصویب طی مراحل قانونی در مراجع ذیصلاح
انجام فعالیتهای حقوقی و قضائی وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از تضییع حقوقی قانونی وزارتخانه.
هماهنگی و تعامل پویا با قوه قضائیه در زمینه تکوین و تشکیل دادگاههای تخصصی رفاه و تامین اجتماعی به منظور اطمینان از تحقق اهداف قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.
مشارکت در فعالیتهای مربوط به اصلاح اساسنامه‌های سازمانها و صندوقهای فعال در قلمرو رفاه و تامین اجتماعی.
کسب نقطه نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس و سایر مراجع در مورد طرحها و لوایح مربوط به وزارتخانه به منظور تجزیه و تحلیل موارد مزبور و ایجاد آمادگی لازم جهت پاسخگویی و دفاع از طرحها و لوایح به اقتضاء مصالح وزارتخانه.
مشارکت در تهیه گزارشات لازم جهت اجرا در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال شورای عالی کار شورای عالی پول و اعتبار شورای عالی خدمات درمانی، شورای عالی سلامت، شورای عالی خانواده در هماهنگی و تعامل پویا با معاونتهای دیگر حسب موضوع.
ارتباط و تعامل موثر و به هنگام با سایر معاونت‌ها، دفاتر و مدیریتهای حوزه مستقیم وزارت و نیز سازمانها و صندوقهای تابعه وزارتخانه به منظور نیل به هماهنگی بخشی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قلمرو و نظام رفاه و تامین اجتماعی.
نظارت عالی بر حسن اجرای امور در حوزه‌ معاونت به منظور حصول اطمینان از انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله.
هدایت مدیران تابعه به منظور اجرای صحیح برنامه‌ها نظارت کنترل به منظور ایجاد توازن بین مسئولیت‌ مدیران با اختیارات تفویضی.
انجام سایر وظایفی که از سوی وزیر در چارچوب قوانین و مقررات ارجاع می‌گردد.
3-2-2- معاونت هماهنگی و نظارت
معاونت هماهنگی و نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی تحت نظارت عالی وزیر فعال است این معاونت مسئولیت راهبری کلان در امر انسجام، انتظام و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و سیاستها در جهت هماهنگی با صندوقها و سازمانهای وابسته به وزارتخانه را عهده‌دار می‌باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه قوانین داخلی کشورها و قوانین داخلی

3-2-3- معاونت هدفمند نمودن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معاونت هدفمند نمودن یارانه‌ها و رفاه و تامین اجتماعی تحت نظارت عالی وزیر رفاه و تامین اجتماعی می‌باشد و مسئولیت راهبری کلان در امر طراحی سیاستهای رفاه اجتماعی و نیز سازماندهی و هدفمند نمودن یارانه‌ها را عهده‌دار می‌باشد.
شرح وظایف
برنامه‌ریزی به منظور برگزاری جلسات وزیر طبق برنامه زمان بندی و طرح موضوعات حسب اولویت تعیین شده تهیه و تنظیم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات و نظارت بر حسن اجرای امور مربوط.
انجام فعالیت‌های مربوط به بررسی کارشناسی موضوعات ارجاعی از سوی وزیر با معاونتها و تهیه گزارش همراه با مدارک و اطلاعات لازم جهت استحضار وزیر.
انجام فعالیت‌های مربوط به بررسی کارشناسی موضوعات ارجاعی از سوی وزیر با معاونتها و تهیه گزارش همراه با مدارک و اطلاعات لازم جهت استحضار وزیر.
انجام فعالیتهای مربوط به تنظیم برنامه‌های ملاقات، بازدید، مسافرتها و دریافت پیامهای (تلفنی پستی و دورنگار) مقامات و مراجع سازمانی و فراسازمان و ارائه موارد مذکور با رعایت اولویت از لحاظ اهمیت و حساسیت موضوعی و زمانی حسب مورد.
انجام فعالیتهای مربوط به حسن انجام امور بایگانی دفتر وزیر از حیث نحوه نگهداری مدارک و مستندات با لحاظ اهمیت، حساسیت و سطوح دسترسی و استفاده از اطلاعات، وفق مقررات و دستورالعمل‌های صادره.
جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی، تلخیص و جمع‌بندی موارد پیشنهادی به منظور ارائه بهینه مطلب به وزیر جهت اتخاذ تصمیم.
تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به وزیر.
انجام فعالیتهای مربوط به رسیدگی به شکایات واصله و انجام بازرسیها حسب شکایات و موارد ارجاعی و علت‌یابی و ارائه گزارش.
حسب دستورات صادره‌های مربوط به بررسی و پیگیری نتایج گزارشات مربوط به بازرسی انجام فعالیت‌ ذیربط شاکیان از طریق واحدهای پیگیری امور مربوط به حل و فصل اعتراضات و خواسته‌ها.
3-2-4- معاونت توسعه مدیریت
شرح وظایف
راهبری فعالیت‌ مربوط به تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی وزارتخانه در چارچوب برنامه‌های مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.
راهبری فعالیت‌های مربوط به تهیه و تنظیم مبادله بودجه جاری وزارتخانه.
حضور فعال در مراجع رسیدگی به بودجه و دفاع از بودجه پیشنهادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی (حسب مورد و موضوع)

راهبری فعالیت‌های مربوط به تخصیص اعتبار، ترمیم بودجه و پیگیری موارد.
راهبری نظارت کلان پیاده‌سازی و اجرای طرحهای تشکیلاتی و نظامهای مدیریت منابع انسانی، ارزشیابی و ارزیابی کارکنان در کلیه سطوح با رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی تهیه و تنظیم

دیدگاهتان را بنویسید