حمایت خانواده و ارائه خدمات

دانلود پایان نامه

-بی سوادی و عدم اگاهی
– افزایش افراد تحت امر مرد


رقابت هووها و به چالش کشیدن یک دیگر
-ضعف نظام حقوقی
راهبرد کنش و کنش متقابل
– تلاش برای کسب قدرت بیشتر جهت چانه زنی در روابط+استفاده از حمایت خانواده+ تلاش برای کسب منابع مالی+تلاش برای فرزندآوری+
-تلاش برای کسب قدرت بیشتر برای مقاومت:+تلاش برای جلب نظر شوهر:+ارائه خدمات رفاهی به شوهر+محبت کردن-محبت کلامی+تلاش برای رفاه و آسایش-توسل به جادو و خرافات
پیامدها
-نیاز مداوم به جلب توجه همسر
– به وجود آمدن موقعیت فرودست برای زنان
-از دست رفتن هویت و عزت نفس زنان
– بروزاختلالهای روحی (افسردگی –استرس –اضطراب)
-عدم احساس امنیت و ترس از آینده
-روآوردن به خرافات و جادو
-پذیرش باور خرافی
شرایط علی
– خشونت نمادین
– تصمیم گیری یک جانبه مرد
– انقیاد و مطیع بودن زن
-نگرش ابزاری به زن
به زن
پدیده
– رابطه خودکامانه و نابرابر میان زوجین
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توسعه اقتصادی