تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و کتاب

دانلود پایان نامه

هاتف اصفهانی نیز سروده:
قسیم دوزخ و جنت تویی در عرصهی محشر
غلامان تو را اندیشهی دوزخ بود؟ حاشا!
(احمدی بیرجندی،1366: 64)
74- وَ لم یَجُزْ فَوقَ الصِّراطِ أَحَدٌ
لَم ‌یَأتِ مِنهُ حامِلاً صَکَّ الوِلا
مفردات: جازَ ــُ جَوزاً المکان: تَرَکه خَلفَه و قَطَعَه: مکان را پشت سرگذاشت و عبور کرد / الصَّک: کتاب الإقرار بالمال أو غیر ذلک: سند، عهدنامه
ترجمه: کسی که دارای سند ولایت علی علیه‌السلام نباشد و عشق و ولایت او را در دل نداشته باشد، (در روز قیامت) اجازه‌ی عبور از پل صراط را ندارد.
شرح: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چون خداوند خلق پیشین و پسین را در روز رستاخیز گردآورد و صراط بر پل جهنم زده شود، از آن نمیگذرد، مگر آن‌کس که گذرنامهی ولایت علی بن ابی‌طالب را داشته باشد.(خوارزمی، بیتا:31).
لا یُجازُ الصِّراطُ إلّا بِصَکٍّ
مِن عَلِیٍّ مُوقَعٍ بِالولاءِ
(فرطوسی، 1986: 2/ 34).
هیچ‌کس حق عبور از پل صراط را ندارد، مگر با گذرنامه‌ای که از طرف علی (ع) امضا شده باشد.
75- قَد أَسلَسَتْ لَهُ العُلَی قِیادَها
فَاقْتَعَدَ الغارِبَ مِنها وَ امْتَطَی
مفردات: أَسلَسَ لَه قیادَهُ: صَیَّره سَلِساً سَهلاً: فرمانبردار و منقاد وی شد. / إقتَعَدَ الدّابَّه: إتَّخذَها مَرکباً: حیوان را مرکب خود ساخت / الغارِب: الکاهِل أو بینَ الظَّهر و العُنُق: کاهل یا بین دو شانه و گردن / إمتطَی الدّابَّه: رَکِبَها: سوار حیوان شد.
ترجمه: عزّت و بزرگی بسان مرکبی، زمام خود را در اختیار علی(ع) قرار داد و او بر پشت آن سوار شد (یعنی بزرگی مطیع و فرمانبردار او گردید).
نکات ادبی: در بیت استعاره‌ی مکینه وجود دارد؛ یعنی «مجد و بزرگی» به موجودی تشبیه شده که یکی از ویژگی‌های آن، اطاعات و فرمانبری است.
76- غَیثُ مَنِ اسْتَجدَی النَّوالَ وَ النَّدَی
غَوثُ مَنِ اسْتَعدَی عَلَی صَرفِ الدُّنا
مفردات: الغَیث: المَطَر: باران / الغَوث: المَعونَه: فریادرسی، کمک / إستَجدَی: طلَبَ الجَدوَی: درخواست بخشش کرد /إستَعدَی: إستَعانَ، إستَنصَر: یاری خواست / صَرفُ الدُّنا: شدائد الدُّنا و نَوائبُها: شدائد و سختیهای دنیا
ترجمه: او برای هر نیازمند خواهان جود و کرم، مانند باران فضل و بخشش است و فریادرس کسی است که در مشکلات و سختی‌های دنیا از او فریادرسی و کمک بخواهد.
نکات ادبی: بین«غیث» و «غوث» جناس ناقص (لاحق) وجود دارد.
77- قَد جعَلَ اللهُ مِثالَ نُورِه
أَمامَ أملاکِ السَّمَواتِ العُلَی