تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و کتاب

دانلود پایان نامه

وَ فِیهِ باهَی اللهُ أملاکَ السَّما
مفردات: باهَلَ: تَلاعَنَ: یکدیگر را نفرین کردند / باهَی: فاخَر: افتخار کرد
ترجمه: پیامبر اکرم(ص) همراه با علی (ع) با دشمنان مباهله نمود و خداوند به‌واسطه‌ی او بر فرشتگان آسمان مباهات و افتخار کرد.
نکات ادبی: بین«باهَی» و «باهلَ» جناس لاحق وجود دارد.
192- لَیلهَ قامَ (المَلَکانِ) عندَهُ
فَهَنَّیاهُ بِالَّذِی فیهِ حَظَی
مفردات: هَنَّأ: تبریک گفت، ضدّ عَزاهُ: به او تسلیت گفت /حَظِیَ ــَ حُِظوَهً: کان ذامنزلهٍ و حَظٍّ و مکانهٍ: دارای مقام و منزلت بود.
ترجمه: همان شبی که دو فرشته (جبرئیل و میکائیل) نزد او آمدند و بخاطر مقام و منزلتی که (نزد خداوند) از آن برخوردار شده بود، به او تبریک گفتند.
شرح: این ابیات به ماجرای «لیله‌المبیت» اشاره میکند یعنی شبی که پیامبر (ص) مخفیانه از مکه به مدینه هجرت فرمود و علی (ع) در بستر ایشان خوابید و منظور از «ملکان» جبرئیل و میکائیل می‌باشند. در کتاب «أسد الغابه» آمده: «خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی فرمود که “من در میان شما دو تن، پیوند برادری افکندم و عمر یکی را درازتر از دیگری قرار دادم. اکنون کدام یک از شما زندگی طولانی را برای برادرش برمیگزیند؟”هر دوی آنها زندگی طولانی را [برای خود] برگزیدند. پس خداوند فرمود: “چرا مانند علی بن ابی‌طالب عمل نکردید؟ من میان او و پیامبرم، پیوند برادری برقرار کردم و علی در بستر او خوابید و جانش را فدای او کرد. به زمین فرو شوید و او را از گزند دشمن نگه دارید.”آن دو فرود آمدند و جبرئیل در بالای سر علی(ع) قرار گرفت و میکائیل در پایین پای او. جبرئیل بانگ میزد: “به‌به ! کیست مانند تو ای پسر ابوطالب که خداوند به وجود او بر فرشتگان می‌نازد؟! در این هنگام خداوند بر پیامبر خود که راهی مدینه بود، آیهی 207 بقره را نازل کرد. “وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشرِی نَفسَه ابْتِغاءَ مَرضاتِ اللهِ وَ اللهُ رَؤوفٌ بِِالعِبادِ”»(ابن أثیر، بی‌تا: 4/ 103-104).
193- لِذا غَدَت نَفسُ علیٍّ نفسَهُ
بِذلکَ النَّصُّ الصَّریحُ قَد أتَی