تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و ویژگیها

دانلود پایان نامه

مَن قالَ أُعطُونِی قُروضاً حِسانْ


(همان: 143)
1ـ مدح و ستایش امام علی بهترین سرودهای است که برگزیده می‌شود و نیکوترین چیزی است که چشم‌ها بدان روشن می‌گردد.
2ـ ابن یعقوب، بزرگ‌مردی است که به‌واسطه‌ی جادوی بیانش در میان مردم شناخته شده است و چکامه‌ی ارزشمندش را به مردم هدیه داده است.
3ـ او به مردم آموخت که اشعار چگونه سروده می‌شوند (شعر واقعی چیست) و معانی بدیع و بکر چگونه ماندگار می‌شوند.
4ـ (ای ابن یعقوب!) تو به خاطر خدا مقصوره‌ای را سرودی که به واسطهی آن سزاوار قصری در بهشت هستی.
5ـ و بهترین کسی که پاداش تو را به‌طور کامل ادا می‌کند، خداست که فرمود: هرکس به من قرض نیکو بدهد، آن را برایش چند برابر می‌کنم. (اشاره به آیه‌ی245 سوره‌ی بقره : « مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَهً …»
ادیب برجسته، «شیخ ناجی بن حمادی الحلی(ره)» یکی از شاعران «بابلیات» نیز سروده:
1- لَقَد راقَت الأشعارُ فِی مدحِ حیدرٍ
وَ فی الذِّکرِ ما یُغنِیکَ عَن رائِقِ الشِّعرِ
2- وَ أحکَمُها فِی ذِکرِ حیدرِ مِدحهً
فَحَقَّ بِأَن تَتلُو بِها مُحکمَ الذِّکرِ
3- فَفِی کُلِّ شَطرٍ آیهٌ قَطُّ لَم‌ یَقِفْ
بِتأویلِها طَیرُ العُقولِ عَلَی وَکرِ
(یعقوبی، 1369: 144)
1ـ اشعاری که در مدح حضرت علی و بیان فضایل ایشان سروده می‌شوند، نیکو و شگفت‌انگیزند، به‌طوری که تو را از هر شعر زیبایی بینیاز می‌سازند.
2ـ استوارترین و بهترین اشعار در مدح حیدر کرار آمده است بنابراین شایسته است که این اشعار همراه قرآن خوانده شوند.
3ـ هر مصراع از این شعر، آیه‌ای است که پرندهی عقل هیچ‌گاه در درک آن آرام و قرار نگرفته است.
در فصل بعد، به شرح و ترجمه‌ی این مقصوره که برگرفته از کتاب «الذّخائر» مرحوم یعقوبی است و در صفحات 101 تا 138 این کتاب آمده ، می‌پردازیم.
فصل دوم:
ترجمــه و شـرح
«المقصوره العلیّـه فی السّیره العلویـّه»
در فصل گذشته به اختصار به معرفی مقصوره و ویژگیهای آن پرداختیم، در این فصل برآنیم تا علاوه بر ترجمه‌ی واژگان و ابیات، به اشارات قرآنی، حدیثی، روایی و بررسی نکات ادبی این مقصوره‌ی زیبا بپردازیم:
2-1 تشبیب یا نسیب
1-صَبا لِنُعمانََ و أَیَّامِ الصِّبا