تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و نگهداری

دانلود پایان نامه

مفردات: آواهُ: ألجَأهُ: به او پناه داد و از او نگهداری کرد / الحِجْر :الحِضن: آغوش / إرتَبَی: نَشَأَ: رشد کرد
ترجمه: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم اورا شب و روز نزد خود جای داد تا این‌که علی علیهالسلام درآغوش ایشان رشد کرد و بزرگ شد.
نکات ادبی: بین «لیل»و «نهار» طباق وجود دارد.
شرح: در کتاب «کشف‌الغمه» آمده است: «چون این خبر [تولد علی (ع)] به حضرت خیرالبشر [پیامبر (ص)] رسید، به غایت شادمان گشت و در آن وقت آن حضرت سی‌ساله بود و رسول الله بسیار او را دوست داشتی و مهد او را نزدیک فراش خود نهادی و در وقت خواب جنبانیدی و شیر و شربت در حلقش ریختی… و اکثر تربیتش خود فرمودی و دائم گفتی که این برادر و ولی و ناصر و ذخیره و پشت و پناه و داماد و وصی و… من است و رسول الله اکثر اوقات او را بر دوش مبارک نشاندی و به گرد کوچهها و کوه‌های مکه و شعاب و وادی‌های آن‌جا گردانیدی. صلی الله علی الحامل و المحمول» (اربلی، 1382: 1/ 84).
امام اهل معارف کسی تواند بود
که کرد تربیتش مصطفی به دوش و کنار
(قمی، 1382: 1/ 231)
184- رَبَّاهُ طِفلاً وَ اصْطفَاهُ یافِعاً
لِنصرِهِ إِذْ یَستَجیرُ فِی حَرا
مفردات: الیافِع: غلامٌ یافعٌ: ترَعرَعَ و ناهَزَ البُلوغ: کودک رشد کرد و به سن بلوغ رسید.
ترجمه: پیامبرصلی الله علیه وآله و سلم ، علی علیهالسلام را در کودکی پرورش داد و هنگامی که برای عبادت به غار حرا می‌رفت، او را که نوجوانی شده بود، برای یاری خویش برگزید.
185- مُستَعدِیاً فیهِ عَلَی مَن ساءَها
أَیّامَ قَد عَزَّ المُحامِی وَ الحِمَی
مفردات: المُستَعدِی: المُستَعین: یاری جوینده / عَزَّ-ِ عِزّاً: قَلَّ: کم شد
ترجمه: در روزگاری که حامی و پشتیبان بسیار اندک بود، رسول خدا در برابر دشمنان و بدخواهان از علی علیه‌السلام مدد جست.
نکات ادبی: بین «المُحامی» و «الحمی» جناس اشتقاق وجود دارد.
186- یُبدِی إِلَیهِ مِن خَفایا سِرِّهِ
حتَّی حَوَی مِن العُلومِ ما حَوَی
مفردات: أبدَی: أظهَر: آشکار کرد / حَوَی –ِحَوایهً الشّیء: جَمَعَه: جمع کرد، گرد آورد
ترجمه: پیامبرصلی الله علیه و الله و سلم همواره اسرار پنهانی و اخبار غیب را برای او آشکار و به او منتقل می‌کرد تا آن‌جا ‌که همه علومی را که میدانست، علی علیهالسلام نیز فرا گرفت.
کسایی مروزی در همین معنی سروده:
علم همه عالم به علی داد پیمبر
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار
(قربانی اردبیلی، 1370: 44)
2-10 جان‌فشانی‌های علی(ع) در لیلهالمبیت و پیوستن به پیامبر(ص)