تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و نفر از

دانلود پایان نامه

مفردات: جَرَی ــــِ جَریاً: رَکَضَ، عَدا: دوید / شَقَّ ــــُ شقّاً: صَدَعَ، فَرَّقَ: شکافت / السّابِق: أوّلُ مَن تَقدَّمَ: پیشی‌جوینده/ المِضمار: غایهُ الفَرَس فِی السِّباق: نشانه یا خط پایان مسابقه ی اسب دوانی، در اینجا به معنی مطلق خط پایان است.
ترجمه: آن‌ها (برای دست یافتن به این مناقب تلاش کردند) و دویدند ولی به گرد آن پیشرویی که از خط پایان بزرگی و مقام‌های والا گذشت، نرسیدند (آنها هرگز نتوانستند در کسب فضایل و مکارم اخلاق به پایعلی علیهالسلام برسند).
نکات ادبی: در واژه‌های «جَرَی »، «سابق» و « مضمار» مراعات النظیر وجود دارد .
87- لَمْ یَستَطِعْ إِنکارَها مُعانِدٌ
وَ الشَّمسُ مَن یُنکِرُها رَأْدَ الضُّحَی؟
مفردات: المُعانِد: المُعارِض: مخالف / الرَّأد: وقت إرتفاع الشمس
ترجمه: حتی یک نفر از دشمنانش نتوانست فضایل او را انکار کند. چه کسی میتواند وجود خورشید را هنگام ظهر انکار کند؟
نکات ادبی: 1- تجاهل العارف 2- تشبیه ضمنی (فضایل علی(ع) به شمس تشبیه شده است.)
88- ضاءَت فَما بَدْرُ السَّما وَ شُهبُها
ضاعَت فَما نَشرُ الخُزامَی وَ الکِبا
مفردات: ضاعَ ــــُ المِسک: فاحَت و إنتشَرَت رائحتُهُ : بوی خوش مشک پراکنده شد / الخُزامَی: گل خیری صحرایی / الکِباء: عُودُ البخور: چوب بخور / الخُزامَی و الکِباء: در این‌جا به معنی دو گیاه خوشبو
ترجمه: (این افتخارات و مناقب) درخشیدند در حالی‌که نور آن، درخشش ماه و ستارگان آسمان نبود، و عطر خوش آن همه جا را پر کرد، ولی این بوی خوش از گل‌ها و گیاهان خوشبو نبود .
نکات ادبی: بین «ضاءت» و «ضاعت» جناس ناقص (مضارع) وجود دارد.
89- جَمَّتْ فَلا تُحصَی مَزایا حَیدَرٍ
یَا هَل تُرَی تُحصَی الدَّرارِی فِی السَّما
مفردات: جَمَّ ـــــُِ جمّاً: کَثُرَ : زیاد شد / أحصَی: عَدَّ: شمرد / الدَّرارِی: النُّجوم المُضیئه: ستارگان درخشان
ترجمه: امتیازات و صفات والای علی علیهالسلام آن قدر زیادند که قابل شمارش نمیباشند، به نظر تو آیا ستارگان آسمان قابل شمارشند .
نکات ادبی: 1- تجاهل العارف2- تشبیه ضمنی(مناقب و افتخارات علی علیهالسلام در کثرت و فزونی به ستارگان آسمان تشبیه شده‌اند).
90- هَبَّت کَما هَبَّ النَّسیمُ عاطِراً
بِنَشرِ أَزهارِ الرُّبا غِبَّ الحَیا
مفردات: الرُّبا: جِ الرّابیه: التَّلّ: دشت و تپه / الغِبّ: العاقبه : نتیجه ، پایان
ترجمه: همان‌گونه که پس از باران، نسیم عطرآگین، بوی خوش گلها را در دشت و صحرا میپراکند، شمیم فضایل و مناقب علی علیهالسلام نیز همه‌جا را آکنده می‌سازد.
2-3 پیوند ملکوتی علی (ع) و فاطمه (س)
91- أَیُّ المَعالِی لَم یَنَلْ غایاتِها
أَم أَیُّ فَخرٍ لِذُراهُ مَا ارْتَقَی