تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و مفهوم

دانلود پایان نامه

فَمَن یَبقِی إِلَی یَومِ التَّلاقِ
(الصالحی، 1341: 393)
16-وَ کََم خَلِیٍّ ظَلَّ یَلحُونِی بِهِم
و مَا الخَلِیُّ کَالمُعَنَّی المُبتَلَی
مفردات: الخَلِیّ: الخالِی مِن الهَمّ: تهی از رنج و اندوه / لَحاــُ: لامَ ، عَزَلَ : سرزنش کرد / المُعَنَّی: المُکَلَّف ما یَشُقُّ علیه: آن که به کاری وادار شود که از تاب و توانش خارج باشد.
ترجمه: چه بسیار انسان فارغ از عشق و دلدادگی که پیوسته مرا به خاطر عشق آن‌ها سرزنش می‌کند. حال آن که انسان بی‌درد مانند عاشق رنج‌کشیده و گرفتار نیست (کسی که درد عشق را نچشیده باشد، نمی‌تواند احساس عاشق را درک کند).
نکات ادبی: در بیت آرایه‌ی «رد العجز علی الصدر» وجود دارد.
مفهوم این بیت، این شعر حافظ را تداعی می‌کند:
درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
زهر هجری چشیده‌ام که مپرس
(حافظ، 1388: 177)
17-یَحسَبُ أَنَّ القَلبَ یَسلُو ذِکرَهُم
وَ هَل رَأَی قَبلِی مُحِبّاً قَد سَلَا
مفردات: سَلا ـــُ : نَسِیَ ـــَ: فراموش کرد
ترجمه: (نکوهشگر من) گمان میکند که قلب (من) یاد آن‌ها را از خاطر می‌برد؛ آیا او قبل از من عاشقی را دیده که(معشوقش) را از یاد ببرد .
نکات ادبی: در مصراع دوم صنعت «تجاهل العارف» وجود دارد که غرض آن تحسر و توجّع (اظهار دردمندی) است.
18- وَ ظَنَّ أَنَّ اللَّومَ یَثنِی صَبوَتِی
وَ الدَّاءُ إِنْ أَعضَلَ لایَشفِی الدَّوَا
مفردات: ثَنَی ــِ الشَّیء: کَفَّهُ: او را باز داشت و منصرف کرد / الصَّبوَه: الشوق / أعضَلَ الأمر: إشتَدَّ و إِستَغلَقَ: کار سخت و دشوار شد.
ترجمه: او گمان میکند که سرزنشهای او مرا از عشقم بازمیدارد در حالی که اگر بیماری شدت یابد، با دارو درمان نمیشود.
نکات ادبی: 1ـ بین دو واژهی«داء» و «دواء» جناس ناقص (مکتشف) و نیز طباق وجود دارد. 2ـ بین واژه‌های «داء» و «دواء» و «یشفی» مراعات النظیر وجود دارد. 3ـ دربیت «تشبیه ضمنی» وجود دارد. (یعنی همان‌طور که بیماری صعب‌العلاج با دارو درمان نمی‌شود، سرزنش و نصیحت نیز درعشق شدید تأثیری ندارد.)
19- لَو کَانَ مِثلِی قَد صَبَا مَا لامَنِی
مَا لامَنِی لَو کَانَ مِثلِی قَد صَبَا
ترجمه: اگر او هم‌چون من عاشق شده بود، مراسرزنش نمیکرد، آری اگر او عاشق بود، مرا نکوهش نمی‌کرد.
نکات ادبی: در بیت صنعت «عکس» وجود دارد.