تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و مرتبه

دانلود پایان نامه

187- أَعظِمْ بِمَولُُودٍ لِخیرِ(والدٍ)


ناضَلَ عَن دینِ الهُدَی حتَّی قَضَی
مفردات: ناضَلَ: دافَعَ: دفاع کرد / قَضَی ــــِ قَضاءاً أجلُه : ماتَ، فاتَ: مُرد، درگذشت
ترجمه: چه‌ بلند‌مرتبه است فرزند بهترین پدر(ابوطالب) که تا لحظهی مرگ از دین هدایتگر اسلام دفاع نمود!
188- وَ قامَ بِالأَمرِ(علِیٌّ) بَعدَهُ
وَ تَخلُفُ الشُّبُّولُ آسادَ الشَّرَی
مفردات: قام ـــُ قیاماً بالأمر: تَوَلّاهُ: آن را به عهده گرفت / خَلَفَ ـــُ خلافهً ه: قامَ مَقامه: جانشین او شد الشُّبُّول: جِ الشِّبل: ولد الأسد: بچه‌شیر
ترجمه: بعد از او، فرزندش علی( ع) به دفاع از دین اقدام کرد، آری بچه‌شیران همواره دنباله‌روی شیران بیشهاند!
نکات ادبی : در بیت تشبیه ضمنی وجود دارد.
شرح: یکی از حامیان و مدافعان پیامبر (ص) در سال های صدر اسلام ابوطالب (ع) بود. وی در این سالها که پیامبر (ص) از سوی مشرکان بسیار تحت فشار بود، همواره از ایشان دفاع میکرد. امام صادق (ع) در همین زمینه میفرماید: «چون ابوطالب وفات یافت، جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شد و عرض کرد:”ای محمد! از مکه بیرون رو، زیرا در این جا یاوری نداری” …» (کلینی، 1375: 2/ 341).
ابن ابی الحدید در همین زمینه سروده:
وَ لَولا أبوطالبٍ وَ ابْنُهُ
لَما مَثَّلَ الدّینَ شخصٌ فَقاما
فَذاکَ بِمکهَ آوَی وَ حامَی
وَ ذاکَ بِیثربَ جَسَّ الحِماما
(قمی، 1382: 1/ 153)
189- شَمَّرَ لِلذَّبِّ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ
حینَ لَهُ جَدَّت (قُرَیشُ) بِالأذَی
مفردات: شَمَّرَ لِلأمر: أرادَه و تَهَیّأ لَه: برای انجام کار اراده کرد و آماده شد / الذَّبّ: الدّفاع و الحِمایه: دفاع و حمایت کردن
ترجمه: آن‌گاه که قریش برای آزار و اذیت پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم، نهایت تلاش خودرا به‌کار می‌برد، او برای دفاع از پسر عمویش کمر همت را بست.
190- فَباتَ یَفدِیهِ عَلَی فِراشِهِ
لایَرهَبُ المَوتَ وَ لایَخشَی الرَّدَی
مفردات: رَهِبَ ــــَ رهباً: خافَ، خَشِیَ: ترسید / الرَّدَی: المَوت: مرگ، هلاکت
ترجمه: شبانگاه، درحالی که از مرگ نمیترسید و هراسی به دل نداشت، برای دفاع از جان پیامبر در بستر او خوابید.
191- (باهَلَ) فِیهِ المُصطفَی أعدائَهُ