تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و فرهنگ

دانلود پایان نامه

ترجمه: من جز نگاهی که از میان نیزارها، دزدیده به او نگریستم، کامی برنگرفتم.
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه‌پیکر او سیر ندیدیم و برفت
(حافظ، 1388: 59)
45- إِنْ حَجَبُوا عَن ناظِرَیَّ شَخصَهُ
فَإِنَّهُ لَم یَحتَجِبْ عَنِ الحَشَا
مفردات: الحَشا: ما فِی البَطن: درون
ترجمه: اگرچه (جسم) او را از چشمان من پنهان کردند، ولی (یاد) او در دل و جانم از بین نرفته است.
نکات ادبی: در بیت رد العجز علی الصدر وجود دارد.
46- أَودَعَ جِسمِی لِلضَّنا وَ لِلجَوَی
قَلبِی وَ طَرفِی لِلبُکا وَ مَا اکْتَفَی
مفردات: الجَوَی: شِدهُ الوَجد مِن حُزنٍ أو عشقٍ: شور و وجد فراوان ناشی از اندوه یا عشق
ترجمه: (عشق) او جسم مرا لاغر و ناتوان، قلبم را گرفتار اندوه فراوان و چشمم را گریان نمود و به این نیز بسنده نکرد.
47- هَل یُرتَجَی عَوْدُ لَیالِینَا الَّتِی
تَصَرَّمت بینَ العُذَیبِ فَالنَّقا
مفردات: تَصَرَّمَ: إنقَضَی: سپری شد، گذشت / العُذَیب: چاه آبی است بین «قادسیه» و «مغیثه» و نیز گفته شده وادی‌ای است از بنی‌تمیم و یکی از منزلگاههای حاجیان کوفه.(حموی، 1410 :4/103). النَّقا: درمورد این واژه درکتاب «معجم البلدان» جستجو شد ولی مکانی به این نام وجود ندارد. این واژه در فرهنگ لغت به معنی «تودهی ریگ» میباشد.
ترجمه: آیا به بازگشت آن شب‌ها که بین دو منطقه عذیب و نقا سپری کردیم، امیدی هست؟
48- فِی حَیثُ لا واشٍ نَخافُ سَعیَهُ
مابَینَنا وَ لا رقیبٌ یُتَّقَی
ترجمه: آن‌جا که بین ما نه سخن‌چینی بود که از سخن‌چینی او بترسیم و نه رقیبی که بیمی از فتنهگری او باشد.
49- باتَ یُعاطِینِی حُمَیَّا ثَغرُهُ
نَشوانَ مِن خَمرِ الصَّبا قَدِ انْتَشَی
مفردات: الحُمَیّا: الخَمر، شِدهُ السَّکَر: شراب، شدت و قوت شراب در سرنوشندهی آن / الثَّغر: الفَم: دهان / النَّشوان: السَّکران: مست / إنتشی: سَکَرَ: مست شد
ترجمه: پیوسته لب‌هایش به من شراب می‌نوشاند، در حالی که سرمست از باده عشق بود. (و یا در حالی که من سرمست از باده‌ی عشق بودم.)
نکات ادبی: بین «نشوان» و «إنتشی» جناس اشتقاق وجود دارد .