تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و دین اسلام

دانلود پایان نامه

فِی دارِهِ وَ الکُلُّ مِنهُم قََد أبَی
ترجمه: آن‌گاه که همه‌ی خویشان پیامبر و بزرگان قریش در خانه‌ی پیامبر حاضر شدند، و پیامبر آن‌ها را به دین اسلام دعوت کرد و همه به‌جز علی علیه‌السلام (از پذیرش اسلام) خودداری کردند، تنها او بود که از بین آن‌ها به عنوان وزیر و جانشین پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم انتخاب شد.
شرح: این بیت به حدیث معروف «یوم الدار» اشاره میکند: هنگامی که آیهی «وَ أنذِرْ عَشیرَتَکَ الأقرَبینَ» (شعراء/214) بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، ایشان نزدیکانش را که حدود چهل نفر بودند، به منزل خود دعوت نمود و به علی علیه السلام فرمود تا غذای آن‌ها را آماده کند. پس به آن‌ها فرمود: «خداوند مرا برای هدایت سیاه و سفید وسرخ مبعوث کرد و به من دستور داد که اقوام نزدیکم را به اسلام دعوت کنم و من از شما چیزی نمی‌خواهم جز این‌که بگویید: “لاإلهَ إلّا الله”». در این هنگام ابولهب گفت: «ای محمد! آیا تو ما را به‌خاطر این مسأله دعوت کردی؟» سپس همگی متفرق شدند. پیامبر برای بار دوم و سوم نیز آن‌ها را به همین صورت دعوت کرد و آن‌ها را به دین اسلام فرا خواند. در همین جمع است که پس از آن‌که تنها علی علیه السلام دعوت پیامبر را می‌پذیرد، پیامبر به علی (ع) می‌فرماید: «أنتَ أخِی و صاحبِی و وارثِی و وزیرِی» (إبن أبی‌حاتم، بی‌تا: 9/ 2826).
64- فَقُل لِمَنْ قَد قاسَهُ بِغَیرِه
هَیهاتَ قَد قِستَ الثُّرَیا بِالثَّرَی
مفردات: الثَّرَی: التُّراب: خاک
ترجمه: به کسی که علی علیه السلام را با دیگران مقایسه کرده است، بگو: بسیار دور است مقایسه میان ستاره و خاک! (چگونه می‌توان زمین را با آسمان مقایسه کرد؟)
65- أَخفَتْ مَزایاهُ العِدَی بُغضاً وَ لَم
تَبُحْ بِها شِیعتُهُ خَوفَ العِدَی
مفردات: باحَ ــُ بُؤُوحاً: أظهَرَ: آشکار کرد
ترجمه: دشمنان از روی کینه و دشمنی فضایل و صفات برجستهی او را پنهان کردند و شیعیان او از ترس دشمنان، آن‌ها را آشکار نکردند.
نکات ادبی:1- در واژه‌ی «العدی» صنعت«رد العجز علی الصدر» وجود دارد.2- بین«أخفی» و «تبوح» طباق وجود دارد.
66- فَذاعَ مِنها بَینَ هاتیکَ وَ ذِی
ما مَلأَ الأَرضَ وَ طَبَّقَ السَّما
مفردات: ذاعَ ــِ ذَیعاً و ذُیوعاً: إنتَشَر / طَبَّقَ: عَمَّ: فراگیر شد، پوشاند
ترجمه: با این وجود، فضایل و مناقب او بین دوستان و دشمنانش منتشر شد و زمین و آسمان را پر کرده است.
نکات ادبی: بین «أرض» و «سماء» طباق وجود دارد.
شرح: فضایل و مناقب علی علیه‌السلام آن‌قدر گسترده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمود: «اگر درختان قلم شوند و دریاها مرکب گردند و جنیان، حسابگر و آدمیان، نویسنده، نمیتوانند فضایل علی را برشمرند.» (رشاد،1385: 11/ 151). هم‌چنین هنگامی که از «خلیل بن احمد فراهیدی» (زبان‌شناس و واضع علم عروض)‌ خواسته شد که فضایل (ع) را بیان کند، گفت: «چه بگویم دربارهی مردی که دوستانش از ترس و دشمنانش از روی حسادت، فضایل و مناقبش را پنهان کردند ولی با این وجود، فضایل او شرق و غرب را فرا گرفت» (قمی،1416: 11).
حدیث فضل علی را تمام نتوان کرد
اگر مداد شود ابحر و قلم شود اشجار
(قمی، 1382: 1/ 222)
67- هُو (الوَصِیُّ) وَ المَوارِیثُ لَهُ
ما خَُّصَّ فِیها غَیرُه وَ لا حَبا
مفردات: حَبا ــُ حَبواً: أعطَی: بخشید
ترجمه: امام علی جانشین پیامبر است و میراث پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم از آن اوست و این میراث به غیر او اختصاص داده نشده و به کسی دیگر بخشیده نشده است .