تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و حضرت موسی

دانلود پایان نامه

ترجمه: خداوند نور وجودش را الگوی فرشتگان عرش رحمانی قرار داد .
شرح: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: «در شب معراج دیدم که علی علیه‌السلام زیر عرش ایستاده است. گفتم: “ای علی! برمن سبقت گرفتی.” جبرئیل به من گفت: “ای محمد! این کیست که با او سخن می‌گویی؟” گفتم: “برادرم علی ابن ابی‌طالب.” گفت: “ای محمد! این علی ابن ابی‌طالب نیست بلکه یکی از فرشتگان است که خداوند او را به صورت علی علیه‌السلام آفریده است و ما فرشتگان هرگاه مشتاق چهرهی علی (ع) می‌شویم، به خاطر کرامت و بزرگی او این فرشته را زیارت میکنیم و برای شیعیانش از خدا طلب آمرزش می‌کنیم.”» (ابن‌شاذان، بیتا:33). هم‌چنین از عمر بن خطاب نقل شده: «إنَّ اللهَ تَعالَی خَلقَ ملائکتَهُ مِن نورِ وجهِ علیِّ بنِ أبی‌طالب: خداوند بلندمرتبه، فرشتگان را از نور چهرهی علی علیه السلام آفرید» (خوارزمی، بیتا:236).
78- وَ أَنزَلَ الأملاکَ فِی صُورَتِهِ
لِیَرهَبَ الکُفرَ بِهِم یَومَ الوَغَی
مفردات: رَهِبَ ـَ : خافَ ، خَوَّفَ: ترسید، ترساند (لازم و متعدی) / الوَغَی: الحَرب: جنگ
ترجمه: خداوند در جنگ (بدر) فرشتگان را به سیمای امام علی علیه‌السلام مجسم نمود تا به‌وسیلهی ایشان در دل سپاه کفر ترس و وحشت افکند.
شرح: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «فرشتگانی که خداوند مرا به وسیله آن‌ها [در جنگ بدر] یاری کرد، به صورت علی ابن ابی‌طالب بودند تا به این وسیله ترس در دل دشمنان افکنده شود» (ابن شهر آشوب، بی‌تا: 2/ 240).
79- مَن کانَ صِهراً لِلنَّبیِّ وَ أخاً
مُواسِیاً وَ ثانیاً تَحتَ الکَسا
مفردات: الصِّهر: زوجُ الإبنه : داماد / المُواسِی: المُعاون: یاور
ترجمه: او داماد پیامبر، برادر و یاور دلسوز ایشان و دومین کسی بود که زیر عبای پیامبر(ص) داخل شد.
شرح: از علی (علیه السلام) روایت شده: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ای علی! خداوند مرا فرمان داد که تو را به عنوان داماد خود انتخاب کنم»(طبری، 1428: 411).
دربارهی «حدیث کساء» نیز از «ام‌السلمه» روایت شده: «پیامبر(ص) در خانهی من بود که حضرت فاطمه(س) وارد شد. پیامبر فرمود: “شوهر و فرزندانت را بخوان.” علی علیه‌السلام و حسن و حسین علیهما‌السلام آمدند. پیامبر بر روی کسای خود نشسته بود که خداوند آیهی 33 احزاب [آیهی تطهیر] را نازل فرمود : “إنَّمایُریدُ اللَّهُ لِیذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أهلَ البیتِ و یُطهِّرُکُم تَطهیراً” آن حضرت دنبالهی کسا را گرفت و بر روی آن‌ها پوشاند و بعد دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: “خداوندا! اینها اهل بیت و خواص من هستند پلیدی را از آن‌ها دور کن و پاک و پاکیزهشان گردان”»(رشاد، 1385: 10/ 108).
80- وَکانَ رِدْءاً لِلرَّسولِ مِثلَما
قَد کانَ (هارون) لِموسَی قَبلَ ذَا
مفردات: الرِّدْء: العَون، النّاصر: دوست، یاور
ترجمه: علی علیه‌السلام یار و یاور پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم بود همان‌طور که پیش از آن، هارون وزیر و یاور حضرت موسی علیه‌السلام بود.
81- وَ قامَ فِی مَقامهِ بِیَثرِبٍ
یَومَ (تَبوکَ) حِینَ لِلرُّومِ غَزَا
تبوک: نام مکانی است بین وادی القری و شام که آخرین غزوهی پیامبر(ص) در سال نهم هجری در این مکان اتفاق افتاد. سپاه اسلام چند روز در این منطقه توقف نمود که سرانجام اهل آن‌جا [به شرط پرداخت جزیه] با سپاه اسلام صلح نمودند. (حموی، 1410: 2/ 17 با تلخیص).
ترجمه: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در غزوه‌ی تبوک برای جنگ با رومیان از مدینه خارج شد، علی علیه‌السلام را به عنوان جانشین خود در این شهر انتخاب کرد.
نکات ادبی: بین «قام» و «مقام» جناس مردوف وجود دارد .
شرح: این دو بیت به حدیث معروف «منزلت» که در بسیاری از کتب حدیث اهل سنت و شیعه روایت شده،اشاره دارند: «هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه سپاه مسلمین برای جنگ تبوک از مدینه خارج شد [به خاطر حساسیت اوضاع مدینه و ترس از توطئه‌ی منافقان]، علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود در مدینه قرار داد، علی علیه السلام فرمود: “ای رسول خدا آیا مرا جانشین خود در میان زنان و کودکان قرار می‌دهی؟” پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: “آیا راضی نمیشوی که برای من هم‌چون هارون برای موسی باشی؟ با این تفاوت که بعد از من پیامبری وجود ندارد؟”» (مسلم، 1407ق: 5/ 23).
صادق سرمد درمفهوم این حدیث سروده:
بدان مثابه که هارون وزیر موسی بود