تحقیق رایگان با موضوع نکات ادبی و آتش خاموش

دانلود پایان نامه

نکات ادبی: در مصراع دوم آرایه‌ی ارسال المثل وجود دارد.


34- جُدتُ بِنَفسِی لَکُمُ وَ أَنتُمُ
مَنَعْتُمُ حَتَّی الخَیالَ فِی الدُّجا
مفردات: جادَ ــُ بِنفسِه: سَمَحَ بِها أنْ تَموتَ: جانفشانی و فداکاری کرد. / الخَیال: الظَّنّ و الوَهم: وهم و گمان / الدُّجا: الظَّلام: تاریکی
ترجمه: من جانم را فدای شما کردم ولی شما خواب و خیالتان را نیز در تاریکی شب از من دریغ ‌کردید (حتی شبها نیز به خواب من نیامدید).
35- وَهَل یَزُورُ الطَّیفُ طَرفَ ساهِرٍ
حالَفَهُ السُّهدُ وَ عاداهُ الکَرَی
مفردات: الطَّیف: الخَیال الطّائِف فی النَّوم: خیالی که در خواب میآید / الطَّرْف: العَین: چشم / السّاهِر: الّذِی لایَنام فی اللّیل: شبزندهدار / السُّهد:الأرَق: بی‌خوابی / عادَی: خالَفَ: مخالفت کرد / الکَرَی: النُّعاس: چرت، خواب سبک
ترجمه: آیا خواب و خیال به چشم انسان شب زندهداری که بیخوابی با او همپیمان شده و خواب سبک هم از او دوری میکند، میآید؟!
نکات ادبی: بین «السُّهد» و «الکَری» طباق وجود دارد.
36- ما جَفَّ دَمعِی مِن لَهِیبِ مُهجَتِی
وَ لا أُوارُ القَلبِ بِالدَّمعِ انْطَفَا
مفردات: جَفَّ: یَبِسَ: خشک شد / اللَّهیب: حَرُّ النّار: سوزش آتش/ الأوار: حَرارهُ النّار: سوزش، زبانه‌ی آتش إنطَفَأتِ النّار: ذَهَبَ لَهَبُها: آتش خاموش شد.
ترجمه: به‌خاطر آتش شعله‌ور درونم اشک چشمانم خشک نشده است و شعله‌ی برافروخته‌ی قلبم با اشکم خاموش نمیگردد.
نکات ادبی: بین کلمات «لهیب»، «أوار»و «إنطَفأ» مراعات النظیر وجود دارد.
37- رِفقاً بِقلبٍ اَسَرَتْهُ بَینَکُم
حَبائِلُ الغِیدِ و اَشراکُ الدُّمَی
مفردات: الأشراک: حبائل الصید: دام / الدُّمَی: جِ الدُّمیَه: التِّمثال: عروسک (کنایه از زیبارویان)
ترجمه: با قلبی که دامهای عشق زیبارویان آن را اسیر خود کرده است، مدارا کنید.
38- أَسیرِ شَوقٍ لَیسَ یَلقَی مِنکُمُ
منَّاً و لمَّا تَقبَلُوا مِنهُ الفِدا
ترجمه: با اسیر عشقی که از سوی شما لطف و منتی (برای آزادی) به او نرسیده و از او فدیهای نیز نمی‌پذیرید، مدارا کنید .
نکات ادبی: در مصراع دوم صنعت «اقتباس» وجود دارد یعنی مصراع اشاره دارد به آیه‌ی 4 سوره‌ی محمدصلَّی الله علیه و آله و سَلَّم: «فَإذا لَقِیتُم الّذِینَ کَفَرُوا فَضَربُ الرِّقابِ حَتَّی إذا أثخَنتُمُوهُم فَشُدُّوا الوَثاقَ فَإمّا مَنّاً بعدُ و إمّا فِداءاً…».
39- أَخَذتُمُ القلبَ بِذَنبِ غَیرِهِ
ظلماً أَلَیسَ طَرفِیَ الَّذِی جَنَی