تحقیق رایگان با موضوع مسلمان و مسائل

دانلود پایان نامه

پایان شب سیه سپید است
2-5 علی (ع) دریای بیکران دانش
یکی از ابعاد زندگی امام که به آن توجه شده علم و دانش وسیع ایشان است. امام عـلی(ع) دسـت‌پـرورده مـکـتـب وحی و شاگرد همیشه همراه پیامبر(ص) بود. دانشش را از رسول خدا آموخته بود و رسول خدا نیز آن را از خداوند فرا گرفته بود. مرحوم یعقوبی ابیات زیبایی را دراین مورد سروده است:
118- لَولا عَلِیُّ هَلَکَت مَعاشِرٌ
لَم تَدرِأَحکامَ الهُدَی کَما دَرَی
مفردات: المَعاشر: جِ المَعشَر : الجَماعه: گروه / دَرَی ـــِ دِرایهً: عَلِمَ: دانست
ترجمه: اگر علی علیهالسلام نبود قطعاً افرادی که (اداره‌ی امور مسلمانان را به‌عهده داشتند ولی) در احکام دین مانند علی (ع) سررشته‌ای نداشتند، هلاک می‌شدند.
شرح: عمر بن خطاب در دوران خلافت خود در بسیاری از مسائل قضایی درمانده می‌شد و از علی (ع) چاره‌جویی می‌نمود و همواره میگفت: «لولا علیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ»(خوارزمی، بیتا:50)و نیز میگفت: «لاعِشتُ لِمُعضَلهٍ لایَکونُ لَها أبُوالحسن» (مفید،1383: 1/ 281). در همین زمینه خوارزمی، صاحب مناقب سروده:
إذا عُمَرُ تَخَبَّطَ فی جَوَابٍ
وَ نَبَّهَهُ عَلیٌّ لِلصَّوَابِ
یَقولُ وَ خالِقی لَولا علیٌّ
هَلَکتُ هَلکتُ فی دَرکِ الْجَوَابِ
(خوارزمی، بیتا: 290)
119- (مَدینهُ العلمِ) النَّبیُّ وَ هُوَ
(البابُ) أَلا فَلْیَتَبصَّرْ مَن أَتَی
مفردات: تَبصَّرَ: تَأمَّلَ: اندیشه کرد
ترجمه: پیامبر صلیالله علیه و آله وسلم شهر علم و علی علیهالسلام درِآن است ، پس کسی که این سخن را میشنود، باید در آن اندیشه و تدبر کند.
شرح: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «أَنَا مدینهُ العلمِ وَ عَلیٌّ بابُها فَمَن أرادَ العِلمَ فَلْیَأتِ الْبَابَ»(مجلسی، 1403: 40/ 206). علیعلیه‌السلام نیز میفرماید: «عَلَّمَنی رسولُ اللهِ ألفَ بابٍ مِن العلمِ فَتَحَ لِی بِکُلِّ بابٍ ألف بابٍ» (کلینی، 1375: 2/ 61).
فردوسی نیز در همین معنی سروده:
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
خداوند امر و خداوند نهی
که من شهر علمم علیَّم در است
درست این سخن گفت پیغمبر است
(قمی، 1382: 1/ 202)
120- لَو لَم‌ یَکُنْ بعدَ النَّبِیِّ أَعلَمَ