تحقیق رایگان با موضوع محیط اجتماعی و عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

طَرَبٍ وَ تَهتَزُّ المَعاطِفْ
4- الشّعرُ ما تَکسُوهُ رِقَّهَ
لَفظِهِ أسنَی المَطارفْ
5- الشّعر ما أضحَی بِهِ
أبَداً لِسانُ الدَّهرِ هاتِفْ
6- هُوَ زَهرَهُ الأدَبِ الّتِی
أیدِ الرِّجالِ لَهَا قَواطِفْ
7- الشّعرُ ما تَنمُو بِهِ
روحُ الفَضیلهِ وَ المَعارفْ
(الصالحی، 1341: 260 با تلخیص)
دیوان یعقوبی، سندی بزرگ حاوی ارزش‌های والای وطنی و انسانی است. این شاعر بیشتر بر اوزان تقلیدی و ارزش‌های قدیمی شعر کلاسیک تکیه می‌کند. هم‌چنین به موضوعات تقلیدی و ساختن و پرداختن آن‌ها در قالب‌های موروثی گرایش دارد. شعر او سرشار از عواطف تند و آتشین، تجربه‌های عمیق درونی، ابداعات زیبا و تصاویر دقیق است که به خاطر ساختار فنی محکم، افکار والای شاعر، زیبایی‌های بیانی و بلاغی و تصویرپردازی‌های شعری به برتری دست یافته است. (صالحی، 1341: 404 با تلخیص).
1-4 توجه به مسائل اجتماعی
محیط اجتماعی در تکوین شخصیت یعقوبی و دیدگاه او نسبت به جهان هستی نقش مهمی را ایفا میکند. یعقوبی به دلیل روحیهی بسیار حساس و وجدان آگاه و بیدار، به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی است. شعر او با سرنوشت تودهی مردم گره خورده و هم چون آئینهای صاف و شفاف، دردها و مشکلات مردم و اوضاع نابسامان جامعه را در خود منعکس میکند. در کتاب «أعلام الأدب فی العراق الحدیث» آمده: شعر یعقوبی یک شعر مردمی است، چرا که او در بین ملت و در میان مردم رشد کرد و زندگی نمود و در غم و شادی آنان شریک بود، بنابراین عجیب نیست که به حال فقیر و مریض آنها دل بسوزاند و مرثیه‌سرایی کند. او در قصیدهاش «بین الفاقه و الأسقام» دربارهی رنجهای مردم و اوضاع بحرانی عراق میگوید:
1-یا شَعبُ، ما أکثرَ هَذا العَنا
مِن هاهُنا طَوراً و مِن هاهُنا
2-قَد عَلِقَت فِیکَ، وَ لامُنقِذٌ،
مَخالِبُ الفقرِ وَ نابُ الضَّنا
3- خَطبٌ عَظیمُ الوَقعِ، لَکنَّهُ
یراهُ مَن لَم یَعنِهِ هَیِّنا
4- ألَمَّ کَالضَّیفِ ثَقیلاً، أما
آنَ لِهذَا الضَّیفِ أنْ یَظعَنا؟
5- مَا أکثَرَ الشّاکِینَ، لَو أنَّهُم
تَمَکَّنُوا أنْ یُطلِقوا الألسُنا
6- مَن یَرَ أهلِیکَ وَ ما نابَهُم
لَم یَرَ إلّا مَنظَراً مُحزِنا