تحقیق رایگان با موضوع مجموعه و جایگاه

دانلود پایان نامه

عالم و دانشمند بزرگ، آیت‌الله «شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء» دربارهی این مقصوره
میگوید: «اگر بخواهیم درمیان اشعار، شعرخوب و خوبتر را مشخص کنیم، بهترین شعر، که سرایندهی آن سزاوار تحسین و تمجید میباشد، شعری است که بر اساس حق و صداقت و راستی سروده می‌شود:
و إنَّ أحسَنَ بَیتٍ أنتَ قائلُهُ
بَیتٌ إذا أنشَدْتَهُ صَدَقاً
این قصیدهی زیبا، مجموعهای از خوب وخوبتر و صداقت همراه با فصاحت بیان را در خود گردآورده است و سرایندهی آن، فاضل ادیب و سخنور برجسته و زبان‌آور را به پاداش فراوان و جایگاه والا بشارت باد، چرا که او در فضایل و مناقب اهل بیت رحمت و سرچشمه‌های جوشان دانش و عصمت، مقصوره‌ای نو و بدیع سروده که گوی سبقت را از مقصوره‌ی «ابن دُرَید» ربوده و بر هر شاعر نیکو و زبردستی، برتری یافته است. (یعقوبی، 1369: 139).
یکی دیگر از این بزرگان، استاد «حاج ابوالحسن»، وزیر سابق معارف [عراق] است؛ وی در تمجید از این مقصوره سروده است:
1- فاقَ (ابْنُ یعقوبٍ) بِمقصورهٍ
لـ(ابنِ دُریدٍ) عَن مَداها قُصورْ
2- أبدَعَ فیها فَالمَعانِی بِها
مِثلَ الدُّمَی ماثِلهً فِی قُصورْ
3-وَ لَیسَ یَسمو الشِّعرُ ما لم یکُنْ
قائلُهُ سامِی الحِجَی وَ الشُّعورْ
4-بُشراهُ بِالرِّبحِ بِها إِنَّها
تِجارهٌ یَومَ الجَزا لَن تَبُورْ
(همان: 141)
1ـ ابن یعقوب با سرودن مقصوره‌اش درباره‌ی امام علی، به مقامی رسید که ابن درید به واسطهی مقصوره‌ی مشهورخود از رسیدن به آن عاجز است.
2ـ معانی نو و بدیع این مقصوره، بسان نوعروسان پرده‌نشین و زیبارویان قصرها جلوه‌گری می‌کند.
3ـ شعری که سرایندهی آن از گوهر عقل و خرد والایی برخوردار نباشد، هرگز بلند آوازه و مشهور نخواهد شد.
4ـ بشارت باد ابن یعقوب را به این تجارت بزرگ که در روز قیامت هرگز کساد نخواهد شد.
علامه‌ی گرا‌نقدر، «شیخ عبدالکاظم محمود غَبّان نجفی» نیز درباره‌ی این مقصوره سروده:
1- للهِ مقصورهٌ تاهَت بِها الشُّعرا
لَم یَرعَهَا الطَّرفُ إِلّا عادَ مُنحَصِرا
2- أجَلتُ فکرِیَ فیها فَاجْتَلَی نَظرِی
عَذراءَ قَدحَیَّرَت فِی حُسنِهَا الفِکَرا
3- وَ أسمَعَتْنِی مُذ أبصَرتُها مَدحاً