تحقیق رایگان با موضوع قضاوت و داوری و نکات ادبی

دانلود پایان نامه

القَومِ لَمَا احْتاجُوا إلیهِ بِالقَضَا
ترجمه: اگر او بعد از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم، داناترین نبود، مردم در قضاوت و داوری به او مراجعه نمیکردند.
شرح: رسول خدا فرمود: «أعْلَمُ بِالسُّنهِ و الْقَضَاءِ بعدِی علِیِّ بنِ أبی‌طالبٍ» (مجلسی، 1403: 40/ 150). وعلی علیه‌السلام نیز فرمود: «أنا أعلمُ أهلِ المَدینهِ بِالقَضاء» (خوارزمی، بیتا: 47). و نیز از ایشان روایت شده: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به یمن فرستاد.به ایشان گفتم: “ای رسول خدا مرا به یمن می‌فرستی و مردم در مسائل قضایی از من سؤال میکنند در حالی‌که من نسبت به آن آگاهی ندارم.” پیامبر دستش را بر روی سینهام گذاشت و فرمود: “خدایا زبانش را استوار و قلبش را هدایت فرما!” به خدا سوگند! بعد از آن هرگز در قضاوت بین دو نفر شک نکردم»(ابن اثیر، بیتا: 4/ 99).
121- أَوفَرُهُم علماً وَ فَضلاً وَ حِجَی
مِن غَیرِ شَکٍّ وَ ارْتِیابٍ وَ مِرَا
مفردات: الحِجَی: العقل و الفِطنه: هوش و زیرکی / الإرتیاب: الشَّک: تردید / المِراء: الجدال و النِّزاع: جدال و ستیز
ترجمه: او داناترین، برترین و عاقلترین مردم بود و در این مسأله جای هیچ‌گونه تردید، بحث و جدالی نیست.
122- فَلیتَ شِعرِی أَیُّ علمٍ لَم‌یَکُنْ
إلَی عَلِیٍّ أَصلُهُ قَدِانْتَمَی؟
مفردات: إنتَمَی: إنتسَبَ: منسوب شد
ترجمه: ای کاش میدانستم کدام علم است که اصل آن به علی علیهالسلام منسوب نشده باشد؟ (هیچ علمی نیست مگر این که علی علیهالسلام بر آن احاطه و آگاهی دارد).
نکات ادبی: در بیت آرایه‌ی ادبی تجاهل العارف وجود دارد.
123- أَوقَفَهُ اللهُ عَلَی غَوامِضِ
العِلمِ فَأضحَی صَدرُهُ لَها وِعَا
مفردات: الغَوامِض: جِ الغامض: المُبهَم، المُغلَق: مبهم / الوِعاء: ظرف
ترجمه: خداوند او را از علوم غیب و پنهانی آگاه کرد و سینهاش جایگاه و ظرف پذیرش این علوم شد .
شرح: علیعلیه السلام فرمود: «ای مردم! از من بپرسید، پیش از آن‌که از دستم دهید، این سینه، ظرف دانش است، این شیرهی دهان رسول خداست که آن را در کام من ریخته است. از من بپرسید که دانش نخستین و واپسین نزد من است» (رشاد، 1385: 11/193).
124- کَم مِن غُیوبٍ فاهَ فیها مُخبِراً
فَکانَ ما أَخبَرَ حَقّاً وَ جَرَی
ترجمه: چه بسیار مسائل غیب و پنهانی که علی علیهالسلام از آن خبرداد و آن‌چه را که او خبر داد و بر زبانش جاری شد، عین حقیقت بود و اتفاق افتاد .
شرح: حضرت علی علیه‌السلام در زمان حیات خود اخبار غیب زیادی را برای اصحاب خود بیان فرمودند که بعدها همهی آن‌ها به حقیقت پیوست که در این‌جا فهرستوار به برخی از آن‌ها به نقل از کتاب «منتهی الآمال» اشاره میگردد: خبر از نحوهی شهادت خودشان، خبر شهادت امام حسن علیه‌السلام به وسیله‌ی زهر، نحوهی شهادت امام حسین علیه‌السلام، خبر از حکومت حجاج بن یوسف ثقفی و خونریزیهای او، خوارج نهروان، چگونگی خبر شهادت برخی از یارانش مانند: رُشَید هجری و میثم تمّار و به دارکشیدن آن‌ها و نیز کشته شدن قنبر و کمیل وحُجر بن عَدی و جنگ با ناکثین و قاسطین و مارقین و… (قمی،1382: 1/ 222-223 با تلخیص).
125- وَ کَم عَلَی المِنبَرِ قالَ (أَیُّهَا
النّاسُ سَلُونِی) عَن جَمیعِ مَا انْطَوَی
مفردات: إنطَوَی: إکتَمَی، إستَتَر: پنهان ماند
ترجمه: و چه بسیار مواقعی که بر روی منبر میفرمود: ای مردم! هرآن‌چه را که بر شما مجهول و پوشیده است، از من بپرسید.