تحقیق رایگان با موضوع عطار نیشابوری و مسجد الحرام

دانلود پایان نامه

إِذْ لَم ‌تَکُن تُخلَقُ أَرضٌ وَ سَما
ترجمه: آن‌گاه که هنوز آسمان و زمین آفریده نشده بود، آن دو بسان نوری واحد در عرش الهی بودند.
عطار نیشابوری سروده:
پیمبر گفت ای نور دو دیده
ز یک نوریم هر دو آفریده
علی چون با نبی باشد ز یک نور
یکی باشند هر دو از دویی دور
(قربانی اردبیلی، 1370: 22)
177- حَتَّی انْتَهَی (لِشَیبَهِ الحَمدِ) وَ مِن
تا اینکه این نور به عبدالمطلب رسید و ازآنجا به دو نور تقسیم شد.
ثَمَّهَ ذاکَ النُّورِ نُورَینِ انْجَلَی
مفردات: شَیبه الحمد: مقصود عبدالمطلب بن هاشم جد پیامبر (ص) می‌باشد. / ثَمَّه : هُناک: آن‌جا
ترجمه: (این نور پیوسته به برگزیدگان الهی منتقل میشد)تا این‌که به عبدالمطلب رسید و ازآن‌جا به دو نور تقسیم شد.
شرح: رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود: «خداوند تبارک و تعالی آن زمان که هیچ موجودی را نیافریده بود، من و تو را از نور خود آفرید و ما همواره در مقابل عرش پروردگار او را تسبیح و تقدیس و ستایش میکردیم تا این که آدم (ع) را آفرید و نور ما را در صلب آدم قرار داد و این نور پیوسته به پیامبران و برگزیدگان الهی منتقل میشدتا این که به عبدالمطلب رسید. آن‌گاه این نور واحد در صلب ابوطالب و عبدالله به دو نور تقسیم شد»(مجلسی 1403: 25/ 3 با تلخیص).
178- لَهُ بِبَطنِ (البَیتِ) خَیرُ مَولدٍ
نالَ بِهِ البیتُ فَخاراً وَ عُلَی
ترجمه: او صاحب بهترین زادگاه یعنی خانه‌ی کعبه است و این خانه با تولد علی علیهالسلام به فخر و بزرگی رسید.
179- هُناکَ سَمَّتْهُ علیّاً (أُمُّهُ)
حَیثُ مِنَ العلِیِّ وافاهَا النِّدا
مفردات: وافَی: أتَی: آمد
ترجمه: ازآن رو مادرش او را «علی» نامید که این نام از طرف خداوند بلند مرتبه به او عطا شده بود.
شرح: «چون علی (ع) از مادرش فاطمه متولد شد، فاطمه نام پدرش اسد را بر او گذارد، جناب ابوطالب که از آن اسم راضی نبود، فرمود: بیا امشب برویم بالای کوه «ابوقبیس» (و برخی گفتهاند مسجد الحرام)، خدا را بخوانیم شاید ما را خبر بدهد از اسمی برای این بچه، چون شب شد، هر دو بالای کوه رفتند و به دعا مشغول شدند … در آن حین صدایی از طرف آسمان بلند شد، ابوطالب سر بلند نمود، لوحی مانند زبرجد سبز دید که بر او چهار سطر نوشتهاند:
خُصِصتُما بِالوَلدِ الزَّکِیِّ
والطّاهِرِِِ المُنتَجبِِِ الرَّضِیِّ
وَ إسمُهُ مِن قاهِر العَلیِّ