تحقیق رایگان با موضوع صاحب بن عباد و نکات ادبی

دانلود پایان نامه

علی معین رسول آمد و وزیرآمد
(بیرجندی، 1362: 108)
82- وَ سَدَّ إلّا بابَهُ أَبوابَهُم
فَحَسبُهُم نَقصاً بِذاکَ وَ کَفَی
ترجمه: پیامبر همه‌ی درهایی را که از خانههای صحابه به مسجدالحرام باز میشد، بست به جز در خانه علی علیهالسلام که هم‌چنان باز بود، و همین نقص در مقابل این فضیلت علی علیهالسلام برای بدخواهان کافی است.
شرح: «انس بن مالک» روایت میکند: «هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درهای مسجد را بست، قریش نزد او آمده و ارا سرزنش کرده، گفتند: “درهای ما را بستی و در خانه‌ی علی را رها کردی؟” پیامبر فرمود: “فرمان من نبود که بستم و گشودم”»(ابن حنبل،1425: 84).
و ما سَدَّ عَن خیرِ المَساجدِ بابَهُ
و أبوابُهُم إذْ ذاکَ عَنهُ تَسدَّدُ
صاحب بن عباد در ارتباط باهمین موضوع سروده:
(خوارزمی، بیتا: 240)
83- اَبُوالمَنایا سَیفُهُ وَ کَفُّهُ
أُختُ‌الحَیا فَلَم تَزَلْ أُمُّ‌العَطا
مفردات: الحَیاء: المَطر: باران
ترجمه: شمشیر او (برای دشمنان) مرگ‌آفرین است و دستانش هم‌چون باران همواره سرچشمه‌ی جوشان سخاوت و بخشش است.
نکات ادبی: 1- در واژه های «أب»، «أخت» و «أمّ» مراعات النظیر وجود دارد .2- «أبوالمنایا» کنایه از شجاعت و جنگ‌آوری و «أخت الحیا» و «أم العطاء» کنایه از سخاوت و بخشندگی .
84- مَناقِبٌ تَفَرَّدَت لَکِنَّها
زاحَمَتِ النَّجمَ اشتِراکاً فِی العُلَی
مفردات: تَفَرَّدَ: کانَ فیه فرداً: منحصر به‌فرد شد / زاحَمَهُ: ضایَقَه: به آن فشار آورد (زاحَمَ الخَمسین: به پنجاه نزدیک شد)
ترجمه: این‌ فضایل و مناقب یگانه و منحصر به علی علیهالسلام است و افتخارات او در فزونی و بزرگی، با ستارگان آسمان برابری میکنند.
85- خابَتْ رِجالٌ طَمعَت بِنَیلِها
وَ هَل تُنالُ الشُّهْبُ فِی أَوجِ السَّما؟
مفردات: خابَ ــــِ خبیهً: یَئِسَ ، قَنَطَ: ناامید شد
ترجمه: گروهی که برای دست یافتن به این فضایل و افتخارات طمع ورزیدند، ناامید شدند. آیا می‌توان به شهاب‌ها و ستارگانی که در بلندای آسمان هستند، دست یازید!؟
86- جَرَوا فَما شَقُّوا غُبارَ سابِقٍ
فاتَ بمِضمارِ المَعالِی مَن جَرَی