تحقیق رایگان با موضوع صائب تبریزی و حافظ شیرازی

دانلود پایان نامه

حیدرُ بعدَ أَحمدٍ خیرُ الوَرَی
ترجمه: علی علیهالسلام بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم بهترین مخلوقات است. آری! او برترین انسان‌ها بعد از پیامبرصلیالله علیه و آله و سلم میباشد.


نکات ادبی: در بیت آرایه‌ی عکس وجود دارد .
شرح: درباره‌ی فضیلت و برتری حضرت علی احادیث فراوانی از پیامبر نقل شده، از جمله: قال رسول الله
(ص): «علیٌّ خیرُ البَریَّه» (خوارزمی، بی‌تا :62). نیز فرمود: «علیّ بن أبی‌طالب أفضل أُمتی» (مجلسی، 1403: 38/ 6) و «بهترین امت بعد از من علی بن ابی‌طالب است»(اربلی، 1382: 1/ 116).
صائب تبریزی در این معنی سروده:
بهترین خلق بعد از بهترین انبیاء
ابن عم مصطفی داماد خیرالمرسلین
(قربانی اردبیلی، 1370: 625)
169- أَفضلُ مَن صامَ وَ صَلَّی بعدَهُ
وَ خیرُ مَن طافَ وَ لَبَّی وَ سَعَی
ترجمه: برترین کسی که بعد از پیامبرصلیالله علیه وآلهوسلم نماز به‌پا داشت و روزه گرفت و حج به‌جا آورد، اوست.
نکات ادبی: در واژه‌های «طاف» (طواف کرد)، «لبّی» (لبیک گفت) و «سعی» (سعی صفا و مروه به‌جای آورد) مراعات النظیر وجود دارد .
شرح: بنا به فرموده‌ی پیامبر(ص) از میان مردان، نخستین کسی که همراه ایشان نماز گزارد، حضرت علی (ع) بود. ایشان در حدیثی می‌فرمایند: « فرشتگان هفت سال بر من و علی درود میفرستادند؛ زیرا در این مدت هیچ مردی جز علی، با من نماز نگزارد» (رشاد، 1385: 8/ 153).
170- لَولاهما ما رَفَعَ اللهُ السَّما
عَلَی الأنامِ لا و لا الأرضَ دَحَا
مفردات: دحا ــُ دَحواً: بَسَطَ : گستراند
ترجمه: اگر وجود گرامی پیامبرصلیالله‌علیهوآلهوسلم و علی علیهالسلام نبود، خداوند آسمان را برفراز موجودات برنمی‌افراشت و زمین را نمیگستراند.
عبدی کوفی (متوفی 120ه.) در همین معنی سروده:
لَولاهُمُ ما رَفَعَ اللهُ السَّما
وَ لا دَحَا الأرضَ و لا انْشَأ الْوَرَی
(الأمین، 1406: 11/ 251)
حافظ شیرازی نیز سروده:
ز نام اوست معلق، سماء و کرسی و عرش
ز ذات اوست مطبّق، زمین بدین هنجار