تحقیق رایگان با موضوع رویدادهای زندگی و تاریخ ادبیات

دانلود پایان نامه

قلم شوند درختان و بحرها جوهر
ولی از آن‌جا که انسان کمالگرا، همواره در زندگی در جستجوی بهترین‌ها است، در طول تاریخ، اندیشمندان و محققان زیادی به دنبال کسب معرفت و معرفی ابعاد وجودی این اعجوبهی الهی، آثار زیادی را خلق کردند و نویسندگان و هنرمندان بزرگی به منظور شناخت وجود والایش رنجها کشیده و در وصفش قلمها زدهاند، به امید آن‌که بتوانند قطرهای از دریای وجود بیکرانش را دریابند.
در این میان شاعران برجسته و نامدار نیز این رسالت بزرگ دینی و انسانی را بر دوش خود احساس کردند و از ذوق و استعداد خود در جهت شناختن و شناساندن این شخصیت بینظیر بهره گرفته و مناقب و فضایل گستردهی آن بزرگوار را به زبان زیبای شعر به تصویر کشیدند.
این رساله بر آن است در حد توان خود گامی هر چند کوچک در این راستا بر دارد و گوشهای از معرفت والای آن امام همام را از طریق اشعار یکی از شاعران برجستهی عرب منعکس سازد. شیخ محمد علی یعقوبی، شاعر معاصر کشور عراق از جمله شاعران متعهد و مخلصی است که به دلیل روحیهی حساس و وجدان بیدارش همواره در برابر مذهب و میهنش احساس مسؤولیت کرده و با استفاده از استعدادهای ذاتیاش، اشعار زیبا و ارزشمندی را در زمینههای سیاسی، اجتماعی و مذهبی سروده است او دیوانی سرشار از اشعار ملی- میهنی دارد که در آن علیه دسیسههای پلید استعمارگران میتازد و از آرمان‌های مقدس ملت عرب دفاع میکند.
در زمینهی مذهبی نیز از همان ابتدای جوانی به عنوان مبلغ دینی فعالیتهای مؤثری داشت و همین تعهّد عمیق مذهبی و ارادت خالصانهی وی نسبت به ائمهی اطهار به همراه ذوق و قریحه ادبیاش باعث شد تا در زمینهی ادبیات متعهد، اشعار زیادی را به رشتهی نظم در آورد، یکی از آثار او قصیدهی طولانی و ارزشمند «المقصوره العلیه فی السیره العلویه» است که شاعر در آن به بیان فضایل و مناقب و وقایع و رویدادهای زندگی امام علی(ع) میپردازد.
هدف این پژوهش ترجمه و شرح این مقصوره است و علی‌رغم این‌که پژوهشگر تمامی تلاش خود را در جهت هر چه بهتر انجام دادن این رساله به کار گرفته ولی بدون تردید، خالی از نقص نیست. امید است اساتید و صاحب‌نظران محترم با راهنماییهای ارزشمند خود نگارنده را در رفع نارساییهای آن یاری دهند.
بیان موضوع
«المقصوره العلیّه فی السّیره العلویّه» شامل 450 بیت است که شاعر در آن فضایل و مناقب امام علی (ع) و وقایع و جنگها و رشادتهای آن حضرت را به رشته‌ی نظم درآورده است، این رساله پس از نگاهی کوتاه به زندگی و جایگاه ادبی و ویژگیهای شعری شاعر و معرفی آثار وی، به ترجمه و شرح ابیات مقصوره می‌پردازد. در این قسمت، بعد از ترجمهی برخی از واژگان، ابیات مقصوره به فارسی ترجمه شده است و سعی بر این بوده که ترجمهی فارسی ابیات، حتی الامکان روان و ادبی باشد. هم چنین برخی از نکات ادبی و بلاغی ابیات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری از ابیات این قصیده بر گرفته از احادیث و روایات وارده در مدح و منقبت امام علی(ع) است و یا به وقایع و جنگهای آن حضرت اشاره دارد. بنابراین نگارنده با استفاده از منابع معتبر حدیثی- روایی، به شرح و توضیح این ابیات پرداخته است.
ضرورت انجام و کاربرد نتایج تحقیق
وسعت و عظمت شخصیت امام علی(ع) همواره زمینه را برای تحقیق و پژوهش دربارهی مناقب و فضایل آن حضرت به طور گسترده فراهم کرده است. از طرفی شیخ محمدعلی یعقوبی، شاعر عرب‌زبان شیعه که اشعار ارزشمند زیادی را در مدح و رثای اهل بیت (ع) سروده، متأسفانه به دلیل تعصبات مذهبی از سوی محافل و مجامع عربی آن‌گونه که سزاوار است، مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین نظر به ارتباط ریشه‌داری که بین دو زبان عربی و فارسی وجود دارد، ضرورت ادامهی این حرکت فرهنگی ـ مذهبی همواره احساس میشود. بنابراین نگارنده تلاش نموده با ترجمه و شرح این قصیده و ارائهی گوشه‌هایی از سیرهی عملی و اخلاقی مولای متقیان گامی هر چند کوچک در این راستا بر دارد. امید است ترجمه و شرح این مقصوره، مقدمهای برای ترجمه و تحقیق سایر اشعار و آثار این شاعر متعهد و برجسته باشد.
سابقهی تاریخی
همان‌طور که ذکر شد، با توجه به جایگاه ادبی شاعر، متأسفانه پژوهشهای زیادی دربارهی زندگی و اشعار وی صورت نگرفته است. فقط گوشهای از زندگی و فعالیتهای وی در برخی کتاب‌های تاریخ ادبیات آمده است.همچنین مقاله‌ای بنام «شعراء من العراق: الشیخ محمدعلی الیعقوبی 1-2»، نوشته‌ی «خضر عباس صالحی» درمجله «العرفان»به چاپ رسیده است. همچنین بر اساس بررسیهای انجام شده هیچ قسمتی از این مقصوره مورد ترجمه، شرح و تحلیل قرار نگرفته است، به همین دلیل به پیشنهاد استاد محترم راهنما، جناب آقای دکتر فسنقری ترجمه و شرح آن، موضوع رساله‌ی نگارنده قرار گرفت.
اهداف تحقیق
– معرفی مختصر زندگی، شخصیت و جایگاه ادبی شاعر
– ترجمهی روان ابیات مقصوره
– شرح و توضیح آن دسته از ابیات که به احادیث و روایات و وقایع زندگی امام علی (ع) اشاره دارند.
سؤالات اساسی تحقیق
– شاعر بیشتر به چه جنبههایی از زندگی امام علی(ع) در مقصوره خود توجه داشته است؟
– مقصوره به لحاظ ساختار و محتوا چه جایگاهی دارد؟
فرضیهها
– شاعر در سرودن مقصورهی خود به حوادث تاریخی و مستند توجه فراوانی داشته است.
– شاعر علاوه بر بهره‌گیری از معانی بلند، به استفاده از آرایههای ادبی در شعر خود توجه خاصی داشته است.
بیان روش تحقیق
روش پژوهش در این رساله بر پایه‌ی شرح، تحلیل و توضیح ادبی و محتوایی اشعار است.
بیان محدودیتهای عمدهی تحقیق