تحقیق رایگان با موضوع خواندن و برگر

دانلود پایان نامه

فِی المرتضَی تَستَرِقُ السَّمعَ و البَصَرا
4- سَلَّ (ابْنُ یعقوبٍ) عَضْباً مِن یَراعَتِهِ


ماضٍ لِکُلِّ مُناوٍ لِلهُدَی نَحَراً
5- وَ لَو وَعَتهُ العَذارَی نَظَّمَتهُ عَلَی
أعناقِها حَیثُ ظَنَّتْ لَفظَهُ دُرَرَا
6- للهِ دَرُّ (ابْنِ یعقوبٍ) وَ فِطنَتِهِ
فِی نَظمِهِ الحِکَمَ و التّاریخَ وَ السِّیَرا
(یعقوبی، 1369: 141)
1ـ به خدا سوگند با خواندن این مقصوره شاعران سرگشته و حیران شده‌اند و بنای این شعر آن‌قدر شامخ و بلند است که چشم را توان دیدن آن نیست.
2ـ در این شعر نیک نگریستم، پس آن را بسان دوشیزهای زیبارو دیدم که اندیشه در درک زیبایی آن حیران می‌شود.
3ـ آن‌گاه که به آن نگریستم، مدح و ستایشی را دربارهی امام علی(ع) به گوش من رساند که چشم و گوش مرا ربود (مرا تحت تأثیر قرار داد).
4ـ ابن یعقوب شمشیر تیز و برّان قلم را به قصد دشمنان هدایت از نیام برکشیده است.
5ـ اگر دوشیزگان از ارزش شعراو آگاه می‌شدند، آن را هم‌چون درّ و مروارید برگردن خود می‌آویختند.
6ـ خداوند به ابن‌یعقوب و هوش و زیرکی او پاداش خیر دهد به خاطر اشعاری که در حکمت و تاریخ و سیره (مولای متقیان) سروده است.
شاعر بزرگ استاد «محمدمهدی جواهری» دربارهی این مقصوره سروده است:
1- مدحُ علِیٍّ خَیرُ ما یُقتَنَی
وَ خَیرُ ما قَرَّت بِِهِ النّاظِرانْ
2- إِنَّ (ابْنَ یعقوبٍ) شَقیقُ النَّدَی
جاءَ إِلَی النّاسِ بِسحرِ البَیانْ
3- عَلَّمَهُم کیفَ القَوافِی تُشادْ
و
وَ کیفَ أبکارُ المَعانِی تُصانْ
4- (مَقصورهٌ) فِی اللهِ أنشَأتَها
تَبغِی بِها مَقصورهً فِی الجِنانْ
5- وَ خَیرُ مَن وَفّاکَ عَن دَینِهِ