تحقیق رایگان با موضوع امید به آینده و زبان فارسی

دانلود پایان نامه

وَ اعْتَسَفَت فِیهِ إلَی ذاکَ وَ ذَا


113- لَم‌تَلقَ فِی غَیرِ وِلاءِ حَیدَرٍ
فَوزاً وَ (کُلُّ الصَّیدِ فِی جَوفِ الفَرا)
مفردات: إعتَسَفَ الطَّریق: مالَ عَنه و عَدَلَ: به بیراهه رفت و منحرف شد / الفَراء: حمارُ الوَحش: گورخر
112- ترجمه: به کسی که هوای نفسش او را گمراه کرده و به طرف این و آن منحرف شده، بگو:
113- ترجمه: تو در غیر دوستی علی علیهالسلام به رستگاری نمیرسی چرا که سعادت فقط در گرو ولایت و دوستی اوست و همه‌ی خوبی‌ها در او جمع است .
نکات ادبی: در بیت 112 بین «ذاک» و «ذا» جناس مطّرف و در بیت 113 آرایه‌ی ارسال المثل وجود دارد. این ضرب المثل یعنی: «کُلُّ الصّید فِی جَوفِ الفَراء» درباره‌ کسی به کار می رود که از همه مزایا مهم‌ترین را به‌دست آورده است و مفهوم آن یعنی: «این یکی به همه می‌ارزد و یا همه مزایا در او جمع است»، معادل این مصرع فارسی: «آن‌چه خوبان همه دارند تو تنها داری».
114- ما لَکَ غَیرَ حُبِّهِ وَسیلهٌ
لِلّهِ فِی یَومِ المَعادِ تُبتَغَی
مفردات: إبتَغَی: طَلَبَ: خواست
ترجمه: تو در روز قیامت غیر از عشق و دوستی علی علیهالسلام وسیله و توشهای که مقبول درگاه خداوند باشد، نداری.
115- إِنْ تَترُکِ الیَمَّ الخِضَمَّ جانباً
وَ تَغتَرِرْبِالآلِ یَعطَبْکَ الصَّدا
مفردات: الیَمّ: البَحر: دریا / الخِضَمّ: البَحر الواسِع: دریای بزرگ / إغتَرَّ: خُدِعَ : فریب خورد / الآل: السَّراب و العَطَب: سراب و هلاکت / عَطِبَ ــــَ عطَباً: هَلَکَ / الصَّدا: العَطَش: تشنگی
ترجمه: اگر دریای سرشار و پهناور را رها کنی و فریب سراب را بخوری ، تشنگی تو را هلاک می‌کند (اگر ولایت علی (ع) را نپذیری و به غیر او اقتدا کنی، هرگز به سعادت نمی‌رسی).
116- ما عُذرُ مَن لاحَ سَنا الحَقِّ لَهُ
إِنْ راحَ فِی وادِی الضَّلالِ و غَدا؟
مفردات: لاحَ ــــُ لوحاً: ظَهَرَ وَ بَدا: آشکار شد / السَّناء: الضِّیاء: نور و درخشش / راحَ ــــُ رواحاً : ذَهَب فِی الرَّواح أیّ العَشیَّه: شبانگاهان رفت / غَدا ـــُ غُدُوّاً: ذَهَب غُدوهً: بامدادان رفت.
ترجمه: کسی که نور حق را ببیند (حق برای او آشکار باشد) و در وادی گمراهی قدم بگذارد (در روز قیامت) چه عذری دارد؟ (استفهام انکاری)
117- سَیَنجَلِی الأَمرُ غَداً وَ إِنَّما
(عندَ الصَّباحِ یَحمَدُ القومُ السُّرَی)
مفردات: السُّرَی: السَّیر لیلاً: پیاده‌روی در شب
ترجمه: حقیقت فردا (در آینده) آشکار خواهد شد و امید به آینده تحمل سختی‌ها را آسان میکند. (شاید منظور شاعر از فردا در این‌جا هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) است که پرده‌ها کنار رفته و حق آشکار خواهد شد.)
نکات ادبی: شاعر در این بیت نیز از آرایه‌ی “ارسال المثل”استفاده نموده و مصراع دوم ضرب المثلی است که آن را هنگام تحمل سختی ها به امید رسیدن به آسایش به کار می برند و می‌توان گفت معادل این بیت در زبان فارسی است:
در ناامیدی بسی امید است