تحقیق رایگان با موضوع امام حسین (ع) و اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

2-18 ماجرای غدیر خم 118
2-19 سختی‌ها و مصائب جانکاه امام (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) 123
2-20 جنگ جمل 129
2-21 فتنه‌ی شامیان ونبردصفین 132
2-22جنگ نهروان 136
2-23 شهادت جان‌گدازعلی (ع) 139
2-24 ابیاتی در مصائب کریم اهل بیت (ع) 143
2-25 ابیاتی در سوگ امام حسین (ع) 146
2-26 توسل به علی (ع) و خاندان پاکش 153
2-27 ابیاتی در تقدیم قصیده به مولا 160
نتیجه 165
الملخص باللغه العربیه 166
فهرست آیات قرآنی 172
فهرست احادیث و روایات 174
فهرست منابع 176
چکیده‌ی انگلیسی 183
مقدمـه
و
کلیات پژوهش
مقدمه
شخصیت آسمانی و والای علی علیه‌السلام بسیار عظیمتر و گستردهتر از آن است که یک فرد بتواند به ساحت آسمانی آن گام نهاده و توسن اندیشه را به جولان در آورد. احصاء و شمارش مناقب آن بزرگوار برای هیچ بشری میسر نیست و بسان اقیانوسی کرانه ناپیدا است.
علی علیه‌السلام کسی است که همگان محو صفات و کمالات وجودی او هستند. او کسی است که اگر درختان عالم، قلم شوند و دریاها مرکب و جنیان حسابگر و آدمیان نویسنده، نمیتوانند فضایل و افتخارات او را بشمار آورند.
زبان علم و خرد الکن از فضایل اوست
که کس علی نشناسد به غیر پیغمبر
کجا به وصف کمالات او توان پی برد