اهل بیت(ع) و نتیجه

دانلود پایان نامه

متن حاضر:
یَقُولُ مَن سَبَّ عَلِیاً سَبَّنِی
وَ سَبَّتِی سَبُّ الإِلَهِ وَ کَفَی
(همان: 270)
ترجمه: پیامبر اکرم (ص) میفرماید: هر کس علی را دشنام دهد، مرا دشنام داده و همین بس که دشنام به من همان دشنام به خدا است.
متن غایب:
مَنْ سَبَّ عَلِیًّا فَقَدْ سَبَّنِی، وَمَنْ سَبَّنِی فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى (النیشابوری، 1411هـ ، ج3: 130).
ترجمه: کسى که به على(ع) ناسزا بگوید، به من ناسزا گفته است. و کسى که مرا سب کند، خدا را سب کرده است.
عملیات بینامتنی: عبدی کوفی در این بیت از شعر خویش که در دفاع از علی(ع)، سروده است، به کسانی که به علی(ع) دشنام میدادند چنین هشدار میدهد که دشنام دهندگان به وی در واقع به ساحت مقدّس پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) توهین نمودهاند. در واقع دشمنى با امیر مؤمنان و سبّ آن حضرت توسط صحابه، از چیزهایى است که هیچ شک و تردیدى در آن وجود ندارد. از این روایت میتوان چنین نتیجه گرفت که کسانی که به علی(ع) توهین کنند در واقع به پیامبر اکرم(ص) توهین کردهاند و توهین به ایشان همچون توهین به خداوند است. در بررسی روابط بینامتنی این فراز از شعر عبدی با کلام رسول اکرم(ص)، هم رابطهی نفی جزئی و هم نفی متوازی صورت گرفته است؛ مبنی بر اینکه هم واژگان کلیدی در متن موجود میباشد، که ذهن را به سوی متن غایب سوق میدهد، و هم شاعر برای بیان مقصود خویش از مضمون کلام بهطور کاملاً آگاهانه سود برده است.
متن حاضر:
رَکِبتُ عَلَی إِسمِ اللهِ فِی سُفُنِ النَّجَا
وَ هُم أَهلُ بَیتِ المُصطَفَی خَاتَمُ الرُّسُلِ
(الامینی، 1397هـ ،ج2: 301)
ترجمه: به نام خدا برکشتیهای نجاتی که خاندان خاتم پیمبران محمّد مصطفی(ص) است، سوار شدم.
متن غایب:
مَثَلُ أَهلِ بَیتِی فِیکُم کَمَثَلِ سَفِینَهِ نُوحٍ مَن رَکَبَهَا نَجَا وَ مَن تَخَلَّفَ عَنهَا غَرِقَ (مجلسی، 1382ش، ج23: 105)
ترجمه: مثل اهل بیت من در میان شما همچون کشتی نوح است، کسی که بر آن سوار شود، نجات مییابد، و هر کس از آن تخلّف کند غرق میگردد.
عملیات بینامتنی: این فراز از شعر عبدی، اشاره به حدیث سفینه رسول اکرم(ص) دارد. مبنی بر این که در این حدیث پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع) را کشتی نوح معرّفی میکند و کسانی را که از ایشان پیروی مینمایند را همچون سوار شدگان کشتی و نجات یافته قلمداد میکند، و کسانی را که از پیروی ایشان سر باز میزنند را همچون جا ماندگان از کشتی نوح و هلاک یافته میپندارد. طبق این حدیث، شکّ نیست که هر کس از همراهی با اهل بیت رسول الله(ص) خودداری نماید، از اسلام بیرون و جزء هلاک یافتگان است. رابطهی بینامتنی این بیت از شعر عبدی با کلام پیامبر(ص)، هم از نوع نفی جزئی است؛ مبنی بر این که واژگان کلیدی موجود در متن حاضر «سُفُن، النَّجَا و أَهلُ بَیت»، ذهن را به سوی متن غایب میکشاند و هم از نوع نفی متوازی است؛ مبنی بر این که شاعر برای بیان مقصود خویش از مضمون کلام بهره برده است.
متن حاضر:
لا یَقبِلُ اللهُ لِعَبدٍ عَمَلاً
حَتَّی یُوَالِیهِم بِإِخلاصِ الوِلا