امام حسین(ع) و جایگاه

دانلود پایان نامه

متن غایب:
قال رسول الله (ص): إِنَّ الحُسَینَ مِصبَاحُ الهُدَى وَ سَفِینَهُ ‏النَّجَاهِ (مجلسی، 1382ش، ج36: 205).
ترجمه: رسول اکرم(ص) میفرماید: به درستی که حسین(ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است.
عملیات بینامتنی: در اوصاف، القاب و عناوینى که براى امام حسین(ع) به کار رفته، به خصوص آنچه از زیارتنامه‏هاى آن حضرت دیده مى‏شود، داراى یک جهان مطلب است. همه نشان دهندهی مقام والا و جایگاه رفیع او نزد خدا و رسول اکرم(ص) و أئمه(ع) است. یکی از این اوصاف و القاب امام حسین(ع) «مصباح الهدی» است. در حدیث است از رسول خدا(ص) که در سمت راست عرش الهى نوشته شده است: «إِنَّ الحُسَینَ مِصبَاحُ الهُدَى وَ سَفِینَهُ ‏النَّجَاهِ» (به درستى که حسین(ع) چراغ هدایت و کشتى نجات است) غیر از مقام امامت آن حجت الهى، در شیوهی زندگی الهام بخش راه و رسم جهاد و شهادت، و راهنمای بشر و عزّت‏بخش است و هر کس به ولای او چنگ زند، از امواج بی‏دینى و ذلّت نجات یافته به ساحل عزّت و کرامت میرسد. چراغ حسین در شب تاریک تاریخ، همواره درخشان بوده و «راه» نشان داده است. رابطهی بینامتنی این بیت از شعر کمیت با کلام پیامبر اکرم(ص)، معنوی و از نوع نفی متوازی میباشد؛ چرا که شاعر مضمون این کلام را در شعر خود گنجانده است.
متن حاضر:
وَ إِنَّهُم لِلنَّاسِ فِیمَا یَنُوبُهم
مَصَابِیحُ تَهدِی مِن ضَلالٍ وَ مَنزِلُ
(کمیت،1406هـ :178)
ترجمه: و بنی هاشم(ع) در آنچه که مردم به آنان رجوع میکنند بر ایشان چراغهایی هستند که از گمراهی و سقوط، هدایتشان میکنند.
متن غایب:
قال رسول الله (ص): إِنَّ الحُسَینَ مِصبَاحُ الهُدَى وَ سَفِینَهُ ‏النَّجَاهِ (مجلسی، 1382ش، ج36: 205).
ترجمه: رسول اکرم(ص) میفرماید: به درستی که حسین(ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است.
عملیات بینامتنی: در اوصاف، القاب و عناوینى که براى امام حسین(ع) به کار رفته، به خصوص آنچه از زیارتنامه‏هاى آن حضرت دیده مى‏شود، داراى یک جهان مطلب است. همه نشان دهندهی مقام والا و جایگاه رفیع او نزد خدا و رسول اکرم(ص) و أئمه(ع) است. یکی از این اوصاف و القاب امام حسین(ع) «مصباح الهدی» است. در حدیث است از رسول خدا(ص) که در سمت راست عرش الهى نوشته شده است: «إِنَّ الحُسَینَ مِصبَاحُ الهُدَى وَ سَفِینَهُ ‏النَّجَاهِ»(به درستى که حسین(ع) چراغ هدایت و کشتى نجات است) غیر از مقام امامت آن حجت الهى، در شیوهی زندگی الهام بخش راه و رسم جهاد و شهادت، و راهنمای بشر و عزت‏بخش است و هر کس به ولای او چنگ زند، از امواج بی‏دینى و ذلت نجات یافته به ساحل عزت و کرامت میرسد. چراغ حسین در شب تاریک تاریخ، همواره درخشان بوده و «راه» نشان داده است. رابطهی بینامتنی این بیت از شعر کمیت با کلام پیامبر اکرم(ص) از نوع نفی جزیی میباشد؛ چرا که کلمات کلیدی «مَصَابِیحُ و تَهدِی» صریحاً به متن غایب اشاره دارد.
متن حاضر:
وَیَومَ الدَّوحِ دَوحِ غَدِیرِ خُمٍّ
ولکِنَّ الرِّجالَ تَبَایَعُوهَا
أبَانَ لهُ الوِلاَیَهَ لو أُطِیعَا
فَلَم أرَ مِثلَهَا عَهداً أُضِیعَا
(کمیت،1406هـ :197)
ترجمه: پیامبر اکرم(ص) ولایت علی(ع) را برای همه آشکار کرد، ای کاش از او اطاعت می کردند، ولکن صحابه این ولایت علی(ع) را دفع کردند و پیمان شکنی کردند، من ندیدم هیچ پیمانی به این بزرگی که اینها پیمان شکسته باشند.
متن غایب: