از دیدگاه مدیران و خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

5
زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.
481
17/4
85/0
03/0
**07/30
480
000/0
6
اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.
477
19/4
86/0
03/0
**28/30
476
000/0
عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان
458
30/4
64/0
02/0
**39/43
457
000/0
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فضیلت اخلاقی و داستان کوتاه