دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر

مگر اینکه به موجب نظام اشتراک اموال ازدواج کرده باشند . نمایندگان و خویشاوندان کسی که در اثر خطای مشترک جان خود را از دست داده است ، حسب مورد از مطالبه خسارت منع می شوند یا خواسته آنان... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد معافیت از مسئولیت

زمینه‌ساز است و هیچ رابطه علیت عرفی بین آنها و تحقق ضرر وجود ندارد در حالی که در پاره‌ای دیگر با نتیجه زیان بار چنین نسبتی به چشم می‌خورد چندان که بر حسب جریان طبیعی و متعارف امور،... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد سببیّت

عرف موظف به کاری باشد و از انجام کاری خودداری کند و در اثر آن خسارتی به دیگری وارد آید بین ترک فعل او و ورود ضرر رابطه سببیت برقرار می شود و آن شخص مسئول است. بنابراین قرار ندادن نرده... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد (بهرامی احمدی ، 1390 ، ص 220 ) .   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  2-1-1-3- ب : مستقیم بودن خسارت و ضرر خسارت وارده... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد نظام های حقوقی

قاضی واگذار کرده است. گاه ممکن است جبران عینی به شکل امحای منبع زیان مطرح شود . مثالی که معمولاً در این میان ذکر می شود این است که شخص در ملک خود دیواری احداث می کند که مانع از رسیدن نور... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

پول می‌توان برای زیان دیده موقعیتی بوجود آورد که اندوه ناشی از حادثه زیان بار تا حد معقولی از بین برود یا تسکین یابد در هر حال این داوری ساده و قاطع نمی‌باشد ولی هرچه باشد بهتر از... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد رابطه نامشروع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد شکستگی استخوان

دیگری نیست .پنجم ) اسناد : سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و براساس ماده 1284 قانون مدنی: سند عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد (لنگرودی... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اجرای احکام مدنی

حتی الامکان تعادل و توازنی است که بر اثر ورود زیان به هم خورده و قراردادن زیان دیده به هزینه فاعل زیان ، در موقعیتی که اگر فعل زیان بار ارتکاب نمی یافت ، زیان دیده در آن موقعیت قرار... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اموال غیر منقول

قانون گذار به مسئولیت تضامنی حکم کرده است، مانند مسئولیت کارفرما و کارگران او در مقابل اشخاص ثالث ( ماده 14 قانون مسئولیت مدنی)، در این موارد می توان همه خسارات را از هر یک از مسئولان... متن کامل