ارتباط بین ویژگی‌های های شخصیت و سبک‌های مقابله در اعتیاد

ارتباط بین ویژگی‌های های شخصیت و سبک‌های مقابله در اعتیاد در خصوص ارتیاط بین شخصیت و مقابله  بر مدل ها و پژوهش های موجود مروری داشتیم و حال به بررسی این زمینه از  پژوهش و جمعیت... متن کامل

مزایای تفکر امیدوارانه

مزایای تفکر امیدوارانه تأثیر تفکر امیدوارنه در بچه­ها بسیار مهم و معطوف به آینده است. مطالعات براین نکته توجه دارند که پیامد مهم مرتبط با امید در بچه­ها بسیاری از آنها را در ادبیات... متن کامل

تئوری‌ها و مکاتب اخلاق

تئوری‌ها و مکاتب اخلاق مطالعه تئوری‌های اخلاقی، قالبی منطقی جهت فهم ابعاد رفتار انسان فراهم می‌کند و به شناخت مسائل دشوار اخلاقی کمک می‌کند و ابزاری جهت حل مسائل ایجاد می نماید.... متن کامل