منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدل پیشنهادی

۳-۳- نحوه انجام فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر ورق دو لایه مس- فولاد ۶۸ ۳-۴- بررسی خواص نمونه‌ها تحت فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ۶۹ ۳-۴-۱- آزمون استحکام کششی ۶۹ ۳-۴-۲-... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی بیمارستان، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، مدیریت پسماند

۴-۶- محدودیتهای تحقیق ۹۷ ۴-۷ پیشنهادات ۹۷ فصل پنجم منابع و مآخذ ۹۹ ضمائم ۱۰۹ فهرست جداول عنوان صفحه جدول ۱-۱ : تعداد از رادیو اکتیوهای مورد استفاده در بیمارستانها و مراکز بهداشتی... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع بازار سرمایه، عرضه و تقاضا، تحقیق و توسعه، در بازارهای جهانی

۱۰۰می باشد. بنابر عقیده وایلدر وقتی که مقدار این اندکاتور بالاتر از ۷۰باشد نشانه انجام خرید های افراطی است و وقتی میزان آن کمتر از ۳۰باشد، نشانه ای از فروش های افراطی داریم.واگرایی... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع دوره های زمانی، نوسان پذیری، استراتژی ها، ارزش اطلاعات

یکسانی به تمام قیمت های روزانه می دهد. برای مثال، به منظور محاسبه ی میانگین متحرک ۱۰روزه قیمت یک سهم، ابتدا قیمت های پایانی سهم برای ۱۰روز اخیر جمع می شود. سپس این جمع بر عدد ۱۰تقسیم... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سهام رشدی، سهام ارزشی

شتاب، شتاب صنعت است که ادعا می کند صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی(بدی) داشته اند، درآینده نیز این بازدهی را ارایه خواهند کرد. نوع دیگر آن شتاب قیمت است که درآن سهامی که... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی ها، مدیریت سرمایه، بورس اوراق بهادار، ریسک سرمایه

شده پرتفوی مناسبی از شرکتهای در بورس اوراق بهادار تهران پیدا نمود(فلاح شمس و عطایی،۱۳۹۲،۱۰۹-۱۲۵). نمونه دیگری از این استراتژی ها را می توان در تحقیق “مقایسه عملکردیکساله سهام... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی ها، نرم افزار، جامعه آماری، مدیریت سرمایه

* فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است. * فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای... متن کامل

مقاله با موضوع معیارهای ارزیابی، نخبه گرایی، محدودیت ها

ن آنها در جبهههای مختلف از نظر درجه نامغلوب بودن، با استفاده از روش مرتبسازی نامغلوبی که قبلاً شرح داده شد میرسد. سپس فاصله تراکمی نیز طبق رویه گفته شده در قبل، برای جوابها محاسبه... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، تصمیم گیری، روش ترکیبی

۷-۸-۲تحقیق بلوم و همکاران ۴۶ تحقیق بسمبیندر و چان ۴۶ ۹-۸-۲تحقیق هادسون و همکاران ۴۷ ۱۰-۸-۲تحقیق میلز ۴۷ ۱۱-۸-۲تحقیق جینکای ۴۸ ۱۲-۸-۲تحقیق ایساکو و هالیستین ۴۸ ۱۳-۸-۲تحقیق وایت و... متن کامل

مقاله با موضوع تأمین کننده، تولیدکننده، حمل ونقل، نیروی کار

که چرخ متوقف شد به شاخص چرخ نگاه کرده، کروموزوم مربوط به آن بخش انتخاب می گردد. انتخاب چرخ رولت، روشی است که به نسبت مقدار تطابق، اعضا را انتخاب می کند. این روش یک چرخ رولت را شبیه سازی... متن کامل