ابعاد توانمندسازی منابع انسانی از دیدگاه صاحبنظران علوم سازمانی و مدیریت

ابعاد مختلف توانمندسازی منابع انسانی به طور کلی صاحبنظران علوم سازمانی و مدیریت، توانمندسازی مدیران و منابع انسانی را از سه بعد با شرح زیر مورد بررسی قرار داده اند : 2-8-1.رویکرد... متن کامل

بهره ­وری منابع انسانی و نقش آن بر اقتصاد و مدیریت

بهره ­وری منابع انسانی بهره­وری موضوعی است که از ابعاد مختلف به آن نگریسته شده و هر روز کاربرد و اهمیت آن بیش از پیش روشن می­شود. بهره­وری موضوع مشترکی در اقتصاد و مدیریت به شمار... متن کامل

مبانی نظری نارسایی هیجانی در حوزه ی روانشناسی

مبانی نظری نارسایی هیجانی یکی از مفاهیمی که به تازگی وارد حوزه روانشناسی شده است، نارسایی هیجانی است، این اصطلاح اولین بار توسط سیفنئوس (1970) جهت مشخص کردن افرادی که فقدان ظرفیت بارز... متن کامل

20ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا

ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی به طوری که روانشناسان در پژوهش های خود دریافته اندکه نقش انگیزش در مسایل یادگیری پیشرفت تحصیلی خیلی موثر تر از درجه هوش و نمره های درسی به طور... متن کامل

تعاریف مختلف از تعهد سازمانی از نظر روانشناختی

تعهد سازمانی کسی که از شغل خود راضی باشد ، مسلم است آن را دوست دارد و در مقابل سختی های آن تحمل بیشتری خواهد داشت و کسی که نگرش مثبتی به کار خود داشته باشد و از شغل خود خشنود باشد در... متن کامل