پایان نامه رایگان درمورد شرایع

کار هر روز بیشتر نمایان می شود؛ در این مسئله علمای شیعه بسیار خوب عمل کردند و دچار بیمه تکراری که نظرات علمای اهل سنت بوجود آورد، نشدند.
آیت الله تسخیری در پایان گفت: یکی از عقودی که شیعه آن را قبول کرد، ولی اهل سنت آن را به جز برخی از حنفی ها رد کردند، مسئله بیع شرط است که علمای شیعه آن را نه صوری می دانند و نه غرری و خلاف عقل؛ در این زمینه نیز علمای شیعه بر اساس روایات بزرگان دین، بسیار خوب و معقولانه حکم دادند. (خبرگزاری آیت الله محمدعلی تسخیری).
شیخ ابوجعفر طوسی کتاب خلاف را زمانی که در اهل سنت باب اجتهاد مسدود شده بود، به رشته تحریر در آوردند، فقهای شیعه با الهام از قرآن و سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع)به اجتهاد ادامه دادند و بر ضد روش انحصار مذاهب فقهی عمل کردند. شیخ طوسی در این کتاب افزون بر آرای علمای شیعه، آرای مذاهب اربعه و مذاهب دیگر همچون اوزاعی را ذکر کرده اند شیخ بخشی از این کتاب را به بیع خیاری اختصاص داده اند. ایشان بیع خیاری را به سه دسته تقسم بندی کرده اند به بیعی که در آن خیار مجلس وجود دارد، بیعی که در آن در حال عقد، شرط خیار مجلس وجود دارد و بیعی که در آن در حال عقد برای مدت معینی شرط خیار شود. همچنین شیخ طوسی در این کتاب ادعای اجماع بر صحت این نوع از عقد نیز داشته اند.(طوسی، ابوجعفر،خلاف،3/8 و 3/19).
اصطلاح بیع خیاری را اولین بار علامه حلی را در این مورد خاص به کار برده و تعریف کرده است همچنانکه بیان دارند که «بیع خیاری نزد ما امامیه جایز است و آن عبارت است از اینکه انسان زمین یا غیر زمین را بفروشد و برای خودش شرط خیار نماید، بدین صورت که اگر ثمنی را که از مشتری گرفته به برگرداند حق پس گرفتن مبیع را داشته باشد و اگر مدت تعیین شده بگذرد و ثمن را برنگرداند خیارش ساقط و بیع برای مشتری واجب می شود. علامه در این کتاب علاوه بر بررسی بیع خیاری دلایل صحت بیع خیاری را نیز کرده اند و به برخی از ادله عامه عقد بیع همچون «تجاره عن تراض» «احل الله البیع» و… نیز تمسک جسته اند.(علامه حلی، تذکره الفقهاء،1/521).
شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود به بحث و بررسی بیع خیاری، ادله صحت آن و ذکر روایاتی در این مورد پرداخته اند ایشان در همین کتاب در تعریف بیع خیاری آورده اند که: «بیع خیاری آن است که انسان چیزی را بفروشد و برای خودش تا مدتی شرط خیار کند ، به صورتی که بتواند ثمن را در این مدت بازگردانده و مبیع را پس بگیرد». شیخ انصاری در این کتاب بر بیع خیاری ادعای اجماع دارند(شیخ انصاری، مکاسب،5/127).
در کتاب مکاسب،شیخ انصاری شروط صحت شرط را مورد بحث و بررسی قرارده اند و نه شرط را تشریح کرده اند که از جمله آنها: مقدور بودن شرط، محال نبودن شرط، و مخالف نبودن با مقتضای عقدو… می باشد.بحث ضمان تلف مبیع را در بخشی از کتاب مورد بررسی قرار داده اند و در این باره بر این نظرند که اگر مبیع نزد مشتری تلف شود چه قبل از رد ثمن باشد و چه بعد از رد ثمن از مال مشتری تلف شده است و دلیل آن را قاعده«تلف مال کل احد علیه»دانسته اند.)همانص15-58).

کتاب بیع اثری است گرانبها از امام خمینی (ره) ( در فقه استدلالی در ابواب مختلف مربوط به بیع و تجارت، که در فاصله سالهای 1380 تا 1396 هجری قمری عمدتاً در نجف اشرف نوشته شده است و نخستین چاپ آن نیز در نجف انجام یافته است ( 5 جلد، جمعاً 2371 صفحه ). ایشان بخشی از این کتاب بیع را به بحث و بررسی بیع خیاری اختصاص داده اند و در مورد این مبحث فرمایشاتی گرانقدر داشته اند از جمله اینکه در بحث صورتهای بیع خیاری به بعضی از این صورتها اشکال گرفته و آنها را مورد نقد و بحث قرار داده اند(امام خمینی(ره)،5کتاب بیع،/223-313 ،بی تا).
در بخش دیگری از این کتاب رابطه بیع خیاری و حیل ربا را بررسی کرده و در این باره فرموده اند که: شرع نمی تواند حیله ای که تمام موارد ربا را پوشش می دهد و با حکمت حکم ربا منافات دارد را تجویز کند و….
و در ادامه در بخش دیگری از همین کتاب به نقد و بررسی برخی از روایات وارد شده درباره بیع خیاری پرداخته اند.
شیخ اصفهانی در حاشیه مکاسب بحث بیع خیاری را مطرح کرده اند ایشان در این بخش از کتاب بیان داشته اند که فقهای امامیه عدم مخالفت با مقتضای عقد را به عنوان یکی از شروط صحت شرط ذکر کرده اند و طبق بررسی و نظرات دیگر فقیهان شرط در بیع خیاری را مخالف با مقتضای عقد ندانسته اند و در ادامه ایشان در ضمن بررسی بیع خیاری ادله صحت آن و نیز ادله صحت شرط را مطرح کرده اند و در مورد خلاف مقتضای عقد نبودن شرط در بیع خیاری اظهار دارند که: مراد از شرط مخالف با مقتضای عقد شرطی است که جمع آن با عقد عقلا یا عرفا ممکن نباشد در حالیکه شرط در بیع خیاری اینگونه نیست و منافاتی با ذات عقد و آثار و لوازم عقلی و عرفی آن ندارد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از فقهاء در مورد بیع خیاری اشکال گرفته اند که این عقد غرری است شیخ اصفهانی به اشکالات آنان پاسخ داده و فرموده اند که: «جهالت با تعیین مدت رفع می شود متعارف نیز چنین است که شرط می شود که ثمن تا سر سال یا تا یک روز یا دو روز یا بیشتر یا کمتر رد شود ». شیخ همچنین در بخشی از این کتاب راجع به حق خیار و ضمان تلف مبیع و ثمن نیز فرمایشاتی داشته اند. (شیخ اصفهانی،حاشیه مکاسب، 5/135).
منصور بن یونس درکشاف القناع، ضمن بررسی این نوع از بیع آن را بیع الامانه نامیده بیع خیاری را حیله ربا و باطل دانسته اند.
در این کتاب ابن یونس بیان داشته اند که ابو عبدالله محمد البیرم الثانی می گوید: «چون در عصر مجتهدین و زمانهای نزدیک به این عصر، اکثر مردم قصد نفع اخروی داشته و نفع دنیوی را کمتر ملاک قرار می دادند بیشتر لوجه الله قرض می دادند پس این عقد در آن زمان وجود خارجی آنچنانی نداشت اما با گذشت زمان و بتدریج و با غلبه کردن حب دنیا بر نفس مردم و این که بدون طمع دستیابی به نفعی مال خود را قرض نمی دادند،این زمان بود که عقد بیع خیاری شیوع بیشتری پیدا کرد و مردم این عقد را برای تحصیل سود از راههای مباح تأسیس کردند». (منصور بن یونس ،کشاف القناع، 3/171).
شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه بحث بیع خیاری را مطرح نموده و آن را مورد بررسی قرار داده اند شیخ در بخشی از این کتاب روایات مربوط به بیع خیاری را آورده و صحت و عدم صحت آن را بیان کرده اند. (شیخ حر عاملی،وسایل الشیعه،18/18).
ابن نجیم مصری نیز در کتاب بحرالرائق خود از بیع خیاری سخن به میان آورده و مورد بررسی قرار داده اند وی در این کتاب در رابطه با بیع خیاری تعاریفی ارائه کردند که برای نمونه به بیان برخی از آنها می پردازیم: «بایع به مشتری بگوید: این کالا را به تو فروختم در مقابل دینی که برای تو بر عهده من است به این شرط که هر گاه دین خود را ادا کردم این کالا به خودم برگردد. و در جای دیگرگفته اند که: بایع به مشتری بگوید این کالا را به فلان قیمت به تو فروختم به این شرط که هرگاه ثمن را پس دادم کالا را به من برگردانی».( ابن نجیم مصری، بحرالرائق، 6/11).

در مجله مجمع الفقه الاسلامی راجع به بیع خیاری مطالبی آورده اند. در این مجله اقوال مختلفی که درباره بیع خیاری از فقهای اهل سنت وارد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یکی از آنها برگزیده شده که به شرح زیر است: بیع الوفاء، نسبت به برخی از احکام بیع فاسد است تا جایی که هریک از آنها می توانند بیع را فسخ کنند و نسبت به برخی از احکام بیع صحیح است مانند حلیت ثمرات و منافع مبیع، و نسبت به برخی از احکام رهن است تا جایی که مشتری نمی تواند آن را به دیگری بفروشد یا به رهن گذارد و نمی تواند درخت را قطع کند و یا ساختمان را خراب کند. این عقد مرکب از سه عقد است مانند زرافه که در آن ویژگیهای شتر، گاو و ببر وجود دارد.( مجله مجمع الفقه الاسلامیالعدد السابع، الجزء الثالث، صص527-530).
امام مالک رهبر فرقه مالکی از مذاهب اربعه اهل سنت در کتاب المدونه الکبری بحث بیع خیاری را مطرح کرده اند. فقهای مالکی عقد بیع خیاری را بیع الثنایا یا بیع و شرط نامگذاری کرده اند. امام مالک در این کتاب بطلان بیع خیاری را اعلام کرده اند و بیان دارند که این نوع عقد فاسد است و دلیل آن را اینگونه اعلام کرده اند که چنین عقدی بین بیع و سلف مردد است. اگر بایع ثمن را رد کند سلف است و اگر ثمن را رد نکند بیع است.( امام مالک،المدونه الکبری،4/133).

شیخ جواهری(علامه محمد حسن نجفی) در کتاب جواهر الکلام از بیع خیاری سخن به میان آورده و بحث ضمان تلف مبیع را نیز مطرح نموده و تشریح کرده اند. بسیاری از فقهاء بر اساس قاعده «التلف فی زمان خیار ممن لا خیار له»عقیده دارند که اگر این قاعده شامل ثمن و خیار شرط شود پس در این صورت مشتری ضامن است وگرنه بر اساس قاعده«تلف مال کل احد علیه»حکم به ضمان بایع می نماییم. (شیخ جواهری(علامه محمد حسن نجفی)جواهر الکلام(23/88).

صاحب جواهر در این کتاب پس از منع شمولیت این قاعده نسبت به ثمن می فرمایند: ظاهر خبر معاویه بن میسره که جزء اخبار اشتراط خیار به رد ثمن می باشد، آن است که تلف ثمن از مال بایع است. (همان).
شهید ثانی(زین الدین بن علی بن احمد عاملی)در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام که از تألیفات ذی قیمت شهید در فقه استدلالی می باشد و یکی از بهترین شروح شرایع محقق حلی نیز می باشد، به طوری که در بسیاری از موارد به رأی و نظر شهید در مسالک استناد می جوینداین کتاب در پانزده جلد به زبان عربی چاپ شده است. در جلد نهم این کتاب بحث بیع خیاری و حیل ربا را مطرح نموده اند. شهید ثانی(زین الدین بن علی بن احمد عاملی)،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،9/203).

شیخ اصفهانی(محمد حسین غروی اصفهانی)در حاشیه مکاسب بحث بیع خیاری را مطرح کرده اند.ایشان در این بخش از کتاب بیان داشته اند که فقهای امامیه عدم مخالفت با مقتضای عقد را به عنوان یکی از شروط صحت شرط ذکر کرده اند و طبق بررسی و نظرات دیگر فقیهان شرط در بیع خیاری را مخالف با مقتضای عقد ندانسته اند و در ادامه ایشان در ضمن بررسی بیع خیاری ادله صحت آن و نیز ادله صحت شرط را مطرح کرده اند و در مورد خلاف مقتضای عقد نبودن شرط در بیع خیاری اظهار دارند که: مراد از شرط مخالف با مقتضای عقد شرطی است که جمع آن با عقد عقلا یا عرفا ممکن نباشد در حالیکه شرط در بیع خیاری اینگونه نیست و منافاتی با ذات عقد و آثار و لوازم عقلی و عرفی آن ندارد.(شیخ اص
فهانی(محمد حسین غروی اصفهانی)،حاشیه مکاسب ،5/153).

سید خوئی در مصباح الفقاهه صحت و عدم صحت شرط در بیع خیاری را مطرح نموده و به بحث کشیده اند و در این مورد نظرشان این است که شرط در بیع خیاری زمانی باطل است که با مقتضای عقد فی نفسه با قطع نظر از امضای شارع و عقلا و اعتبار آنها مخالف باشد در حالیکه شرط در بیع خیاری این گونه نیست کتاب مصباح الفقاهه که حاصل تقریرات این سید بزرگوار است به قلم یکی از شاگردانش به نام محمد علی توحیدی به نگارش در آمده، این اثر حاصل مباحث محقق خوئی پیرامون کتاب«مکاسب» شیخ انصاری است در دو باب مکاسب محرمه و معاملات به نگارش در آمده است.(آیت الله سید محمد مولانا،مصباح الفقاهه،1378).

نایینی خوانساری در کتاب منیه الطلاب که در حوزه فقهی به رشته تحریر در آمده و به زبان عربی نوشته شده است به بررسی صحت شرط در بیع خیاری پرداخته اند و آن را خلاف مقتضای عقد ندانسته اند البته در صورتی که با آثار عرفی ذات عقد منافات نداشته باشد. در این کتاب به بررسی کامل شرط پرداخته اند. (نائینی،آیت الله میرزا محمد حسین ،منیه الطالب،3/209).
حسین صابری دانشیار دانشکده الهیات فردوسی مشهد در مجموعه نوشتار خود تحت عنوان بیع شرط ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات، به بررسی بیع شرط پرداخته اند.
این مجموعه، با توجه به ضرورت بررسی رهن مستغلات و تصحیح شیوه موجود در جامعه،بیع شرط را به عنوان یکی از سازو کارهای مشروع چنین رهنی که به هدف استرباح و نیز حلیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *