دسته‌ها
روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدائی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدائی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
پیشگفتار :‌
بی شک آینده هر جامعه ای به کیفیت و کارآیی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد. از این رو هر چه کارآیی و بهره‌دهی برنامه‌های آموزشی مؤثرتر و مفیدتر باشد صرفاٌ به این معنا نیست که هدفها و محتوای آموزش و پرورش در قالب جملاتی زیبا و شعار گونه توصیف شود، بلکه منظور تلاشهای هماهنگی است که به منظور ایجاد بافت مشترک بین هدفها و روشهای مناسب آموزشی انجام می‌گیرد تا مقاصد و نیازهای پیش‌بینی شده در عمل تحقق یابد. در این راستا معلم بدون آشنایی لازم به چگونگی عمل یادگیری دانش‌آموزان و قانون های آن نمی‌تواند در امر آموزش و پرورش موفق شود و به هدف مطلوب برسد. اگر چه ممکن است فعالیتهای متعددی را انجام دهد اما همه این فعالیتها بی ثمرباشد. همانند کشاورزی می‌باشد که بدون اطلاع از خواص زمین زراعی خود و مقیاس زمینی لازم برای بدست آوردن محصول مورد نظرش و ابزار و آلات لازم به زراعت بپردازد که طبیعی است محصول مورد نیازش را به دست نخواهد آورد. پس برای حصول نتیجه مطلوب باید راه صحیح استفاده از عوامل مؤثر بر یادگیری را دانست و آنها را به کار گرفت. و در این امر هم به دانش‌آموزان کمک نمود و هم به معلمین پایه‌های اول چرا که معلمین پایه اول پایه‌ها را بنا می‌کنند که اگر پایه محکم و اصولی بنا شود مشکل یادگیری بقیه ی کارها به طور منظم و اصولی پیش می رود و معلمین پایه‌های بالاتر از درس نخواندن دانش‌آموزان خود در اذیت و آزار نخواهند بود.
 
موضوع تحقیق :‌
بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدائی .
 
ضرورت و اهمیت مسأله :
پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و فن آوری های جدید روز به روز احساس نیاز به آموختن و یادگیری را افزایش می‌دهد. انسان امروزی برای برقراری ارتباط با محیط رو به پیشرفت و مملو از تکنولوژی های جدید و وسایل ارتباطی پیشرفته نیاز به آموختن دارد. هر چند این انسان از محیط اطراف و دیگران آموزشهایی می‌بیند و چیزهایی می آموزد اما این آموزشها نه کافی و نه منظم و گاهی نیز در ارتباط با هم نیز نیستند و در بیشتر موارد اختصاصی نیز نیستند. در حالی که انسان برای برقراری ارتباط با استفاده از وسایل صنعتی پیشرفته نیاز به آموزشهای خاص دارد. از این رو کسی می‌خواهد آگاهی خود یادگیری را در باره موضوعی معین افزایش دهد. باید راه درست آن را بیابد، در امر تعلیم و تربیت معلم بدون آشنایی لازم به چگونگی عمل یادگیری دانش‌آموزان و قانون های آن نمی‌تواند در امر تعلیم و تربیت موفق شود. زیرا یادگیری بر یک رویکرد یا عنصر معینی مبتنی نیست. بلکه به عوامل و متغیرهای زیادی ارتباط دارد. ارتباط بین چیزی که معلم خواهان آموختن به دانش‌آموزان است با چیزی که دانش‌آموزان یاد می‌گیرند. معلم باید استراتژیهای مختلف این عوامل را در هم آمیزد تا پدیده یادگیری صورت گیرد. برای همین یک معلم کار آزموده باید به شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری بپردازد و اختلالات یادگیری را از بین ببرد و با توجه به تغییراتی جدید که در کتابهای بخوانیم و بنویسیم بوجود آمده است اطلاعات معلمین نسبت به روز افزایش یابد و برای برقراری ارتباط دانش‌آموزان با دنیای تکنولوژی باید یادگیری صحیح را از پایه شروع بنمائیم.
 
هدف کلی تحقیق :
تعیین و شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه‌های اول و دوم ابتدائی و یاری رساندن به دانش‌آموزان در جهت یادگیری بهتر این دروس
 
اهداف ویژه :

  • آگاهی داشتن از روشهای نوین یاددهی ـ یادگیری
  • اطلاع داشتن از عوامل مؤثر بر یادگیری
  • اطلاع داشتن از فنون و تکنولوژی های جدید
  • آگاهی داشتن از ویژگیهای رشدی ( جسمی و ذهنی ) دانش‌آموزان

 
سئوالات تحقیق :

  • آیا داشتن هدف و انگیزه یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری است ؟

پرسشنامه‌های ۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-

  • آیا دانش‌آموزانیکه آموزش پیش دبستانی دیده اند بهتر از سایر دانش‌آموزان دروس بخوانیم و بنویسیم را فرا می‌گیرند ۱۷؟-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱
  • آیا روشهای مشارکتی نقش مؤثر بر یادگیری دارند ؟ ۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸
  • آیا استفاده ازوسایل کمک آموزشی در یادگیری بخوانیم و بنویسیم باید های اول و دوم مؤثر است ؟ ۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵

 
متغیرها و تعاریف عملی آنها :‌
در این تحقیق متغیرها به دو دسته وابسته و مستقل تقسیم می‌شوند.
متغیر وابسته :‌یادگیری ( خواندن و نوشتن )
تعریف نظری :‌ تغییرات نسبتاٌ ثابت در رفتار فرد که در اثر تجربه حاصل می‌شود و در این تحقیق منظور از یادگیری، یادگیری آموزشی و تحصیلی است. از نظر عملی از طریق پرسشنامه بسته پاسخ منظم چند وجهی از معلمین نظر خواهی می‌شود در مورد یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم
متغیر مستقل :‌
عوامل مؤثر ( مانند هدف و انگیزه، رفتن به پیش دبستانی ـ کاربرد وسایل کمک آموزشی )
نظری : مجموعه عوامل تسهیل کننده یادگیری هدف :‌جایی از یادگیری که دانش‌آموز قصد رسیدن به آن جا را دارد. و انگیزه آنچه که باعث می‌شود یادگیرنده توجه خود را به سوی یادگیری جلب نماید رفتن به پیش دبستانی، آمادگی ذهنی و عقلی و اجتماعی دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد. وسایل کمک آموزشی یادگیری را عمیق تر می‌نماید.
عملی :‌ که توسط پرسشنامه منظم بسته پاسخ چند وجهی از معلمین در رابطه با این عوامل نظر خواهی می‌شود.
 
جامعه آماری مورد بررسی :
۲۲۰۰ نفر از معلمین شاغل در پایه‌های اول و دوم مقطع ابتدائی در نواحی ۷ گانه مشهد که سابقه تدریسشان در این ۲ پایه ۵ سال باشد و مدرک تحصیلی آنها فوق دیپلم به بالا و سابقه آموزشی ۱۰ سال داشته باشند و ترکیبی از ۱۱۰۰ نفر مرد و ۱۱۰۰ نفر زن باشند.
نمونه آماری :
با توجه به وسعت و حجم نسبتاٌ زیاد جامعه آماری فوق و روش تحقیق توصیفی از ۲۲۰۰ نفر جامعه آماری ۱۰۰ نفر در نظر می‌گیریم که ترکیبی از زن و مرد هستند ؛ ۵۰ نفر معلم زن و ۵۰ نفر معلم مرد می‌باشند .
 
متدولوژی تحقیق :
الف : روش تحقیق :‌
نظر به اهدافی که در این تحقیق بررسی می‌شود و برای بدست آوردن سئوالات مطرح شده در این پژوهش و ماهیت اهداف از تحقیق توصیفی همبستگی استفاده می‌شود. در این پژوهش عوامل مؤثر بر یادگیری دانش‌آموزان از دیدگاه معلمین مورد بررسی قرار می‌گیرد که باید به توصیف و تفسیر هر یک از عوامل پرداخته شود و محقق سعی دارد به توصیف واقعی و خصوصیات عوامل مؤثر در یادگیری دانش آموازن پایه‌های اول و دوم بپردازد و نتیجه جاصل از توصیف هر یک از عوامل را گزارش دهد.
ب :‌روش نمونه گیری :
به دلیل حجم زیاد و نسبتاٌ بزرگ جامعه آماری و تسهیل در جمع آوری اطلاعات از نمونه گیری تصادفی ناحیه ای یا خوشه ای استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که از بین ۷ ناحیه آموزشی بصورت تصادفی خوشه ای ۳ ناحیه آموزشی را انتخاب و از هر ناحیه حدود ۹ مدرسه در نظر گرفته می‌شود که حجم نمونه ۱۰۰ نفر که ۵۰ نفر زن و ۵۰ نفر مرد انتخاب می‌شود.
ج :‌ابزار تحقیق :‌
پرسشنامه : چون شرایط آن آسان تر، علمی‌تر و تکمیل آن یکنواخت است. که پرسشنامه محقق از طریق کازیو اداره با توجیه مدیران مدارس نسبت به انجام تحقیق و موضوع آن به مدارس انتخاب شده فرستاده می‌شود و پس از مهلت مقرر توسط مدیران جمع آوری و از طریق دبیرخانه اداره به دست من می رسد.
د : ‌شیوه گردآوری اطلاعات :
محقق از طریق کتابخانه ها و پایان نامه های موجود در کتابحانه ها به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توجه به محدودیت تحقیقات انجام شده در این زمینه و عدم وجود تست استاندارد شده در این مورد محقق سعی می‌کند از پرسشنامه ساخته منظم، بسته پاسخ استفاده نموده که نمونه آماری به آنها پاسخ خواهند داد.
ه : ‌روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها :‌
با توجه به اینکه تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد و تعداد نمونه آماری ۱۰۰ نفر می‌باشد از فراوانی و در صد استفاده می‌شود و از روش آمار توصیفی استنباطی برای محاسبه فراوانی ها ـ درصدها ـ جداول ـ توزیع فراوانی و رسم نمودار استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روشهای توصیفی ـ جداول، توزیع فراوانی درصد و رسم نمودارها برای به تصویر کشیدن این اطلاعات استفاده خواهد شد. در پاسخ پرسشنامه ها از مقیاس میکرت که شامل خیلی زیاد ـ زیاد ـ متوسط ـ کم و خیلی کم استفاده خواهد شد.
و : ‌کاربردها :
۱- برای معلمین در امر تعلیم و تربیت، برای یادگیری بهتر دانش‌آموزان در دروس بخوانیم و بنویسیم پایه‌های اول و دوم
۲- برای مسئولین نظام آموزشی :‌ تا با برطرف کردن عوامل مخل یادگیری ؛ یادگیری را تسریع دهند.
۳- سازمانهای آموزشی می‌توانند در فرآیند یادگیری از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.
۴- برای استفاده والدینی که در خانه به یادگیری فرزندشان می پردازند.
چکیده تحقیق :
مفاهیم یادگیری عبارتند از : ۱- انتقال مفاهیم علمی از فردی به فرد دیگر ۲- کسب اطلاعات معلومات و مهارتهای ویژه. ۳- تغییر در رفتار قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری. ۴- کسب بینش های جدید با تغییر دادن بینش های گذشته ۵- فرایندی که از طریق آن رفتار موجود زنده در اثر کسب تجربه تغییر می‌یابد. ۶- ایجاد و تقویت رابطه و پیوند محرک و پاسخ در سیستم عصبی انسان. ۷- کسب شناخت و ادراک و بصیرت.                 ۸- فرآیند تغییراتی نسبتاٌ پایدار در رفتار بالقوه انسان دراثر کسب تجربه.
عوامل مؤثر در یادگیری عبارتند از : ۱- آمادگی جسمانی ـ عقلانی ـ عاطفی فراگیرـ ۲- تجربیات گذشته. ۳- شرایط و محیط یادگیری ۴- فعالیت یادگیرنده.              ۵- محرک (نیازهای اساسی مثل تعلق به گروه ـ ابراز خود ـ امنیت ـ میل و رغبت و علایق . ۶- انگیزه و هدف. ۷- روش تدریس معلم. ۸- تمرین و تکرار. ۹- تقویت و یادگیری. ۱۰- استفاده از تکنولوژی آموزشی در جریان تدریس
نارسایی در حواس، هدف معلم از هر گونه تدریس یا آموزش اینست که یادگیری دانش‌آموزان را برانگیزد، آسان سازد، سرعت بخشد و راهنمایی کند، بنابراین معلم نباید تصور کند که بار آموزش کلاٌ بر دوش اوست و دانش‌آموزان جز گوش کردن و اجرا کردن وظیفه ای ندارند بلکه معلم بیشتر نقش راهنمایی یادگیری را خواهد داشت و مسئولیت یادگیری به عهده دانش‌آموزان است. تمرینات زیر بیانگر روش هائی است که می‌تواند در کمک به فراگیری نوشتن کودکان مفید باشد. ۱- تمرینات روی تابلو.               ۲- پرورش حرکات نوشتن. ۳- حالت نشستن در موقع نوشتن. ۴- وضعیت کاغذ.              ۵- گرفتن صحیح مداد موقع نوشتن. ۶- الگوها و قالبها. ۷- ترسیم از روی مدل.               ۸- ترسیم بین خطوط. ۹- نقطه چین. ۱۰- ترسیم یا کاهش. ۱۱- کاغذ خط دار.               ۱۲- خطوط معیار. ۱۳- حروف ساده به مشکل. ۱۴- راهنمائی شفاهی. ۱۵- کلملات و جملات، که بیشتر این موارد در بنویسیم پایه اول مشهود است .
مهارت خواندن در پایه اول و دوم و مهارت نوشتن در دوره ابتدائی دارای ۲ دوره است. ۱- دوره آمادگی. ۲- دوره آموزش خواندن پایه .
 الف : دوره آمادگی که به دو هدف عمده اختصاص دارد. اهداف مربوط به زبان گفتاری، اهداف مربوط به زبان نوشتاری، تقویت و اصلاح زبان گفتاری .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۵۲
قیمت : ۲۵۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***